Diktverk

Jag presenterar här mina diktverk i deras ursprungliga form – vilken byggde på röstinspiration – det som Profeterna igenom tiderna fått motta som zikhr; detta är grunden för existensen – och möjlig intellektuell förståelse måste komma som ett andrahandsfenomen till detta.

De intellektuella dikterna – planerar jag därför markera som ’Sunnah’ och de inspirerade dikterna som ’Qur’an’ (ordet kommer ur Qaria – som betyder ’recitation’); i vissa utgåvor av dikterna finns det dock ändrade, tillagda och strukna ord – i Qur’an-delarna – detta planerar jag genom dessa ed. rätta till.

Anledningen till varför inte som Qur’anen skriver att Änglarna pga. ett sådant självsvåldigt förfarande ’skurit av’ min ’halspulsåder’ är därför att ändringarna gjorts under påverkan av tortyr och förtryck som framförallt uppkommit från brist på erkännande från Akademiskt håll.

 Framförallt Svenska Akademiens förtryck av verket var en grundläggande orsak till de flesta av ändringarna.

Sverige av idag förtrycker den Profetiska gåvan – och kallar en sann Imam för ’sinnessjuk’ – författaren till dessa verk har behövt gå igenom extrem tortyr och förnedring för att han valts ut av Allah att motta denna inspiration.

Ändringarna som jag trots allt vill behålla markerar jag fetstil inom parentes; dessa kallar jag bidai.

Detalj Korsträd: Monotypi av Eve Riimus

Horace Engdahls intressanta refusering av Jag lever i vår tid, Bruni, sänt till mig på Juri Linas 62 års dag.

For the English Reader

Helvetets port – Olja av Eve Riimus

Till Altea från Fängelset

A stingy thought is the worst

Frågetecknet som sammansmälte med verkligheten

Längtan efter kärlek – porträtt av författaren av Börje Eriksson

Jag lever i vår tid, Bruni Del II