Ann Mari Fröier

Dessa foton föreställer Ann Mari Fröier och Herbert Blomstedt inför Herbert Blomstedts konsert ’Blomstedt 60 år’ i Februari 2014. Ifall ni vill köpa någon av dessa som vykort, kontakta: marcus@marcusbeijarmellin.com
Vårsonaten Ludwig van Beethoven med Ann Mari Fröier i Grunewaldssalen Februari 2014

Denna teckning är en kopia på

en teckning Evert Taube gjorde till Ann Mari Fröier under ett uppträdande där hon spelade Mozart i Göteborg. Ann Mari kom av sig, och sjöng resten utav stycket på stående fot. Då rusade Evert Taube, som satt i publiken upp, och utropade: Denna kvinna är Gudabenådad! Ann Mari själv har här dedikerat teckningen till konstnärinnan Eve Riimus