Mycket viktigt debatt inlägg av Mikael Willgert, Swebbtv

Pål Jonson har nyligen förhandlat fram ett avtal med USA som är mycket ofördelaktigt och som innebär att Sverige blir ett transitland för USA:s krigsmakt. Avtalet har sannolikt större inverkan på Sverige än en eventuell anslutning till NATO och behöver debatteras brett före ett eventuellt godkännande i riksdagen.

Allt pekar på att det med USA framförhandlade avtalsförslaget måste skrotas. Det innehåller inget av värde för Sverige. USA får enligt avtalet rätt att utan restriktioner föra in vapen, fordon, personal, flygplan, fartyg och annat utan att vi kan kontrollera vad som förs in. Allt detta får dessutom flyttas omkring i Sverige utan vår kontroll. Avtalet ger personer med amerikanskt militärt ID-kort rätt att bosätta sig i Sverige med sina anhöriga. De behöver inte betala inkomstskatt eller moms i Sverige. Kostnaderna för Sverige kan bli mycket stora.

Det som möjligen skulle motivera ett avtal är att USA med sin krigskapacitet eventuellt skulle skydda Sverige. Men det som hänt de senaste åren, är att Ryssland med sina allierade idag har en större krigskapacitet än USA med dess allierade. Detta visar docent Lars Drake i Swebbtvs Fjärde Statsmakten. Att liera sig med USA ger därför inte den trygghet vi hoppats på.

Proxykriget i Ukraina har dessutom avslöjat NATO:s oförmåga, vilket pekar på ytterligare ett problem med vår fokusering på USA och NATO. De svenska medierna och vårt försvars företrädare tvingas nu erkänna att de hela tiden har haft fel om Ukrainas möjligheter att vinna kriget och att uppemot 1,2 miljoner Ukrainska soldater har offrats till ingen nytta.

Det har också blivit tydligt i Ukraina, men även i Afghanistan, att USA inte tvekar att lämna scenen när motgångarna blir för stora. USA har genom sitt agerande visat att det militära skyddet inte är att lita på. Det finns heller ingenting i Pål Jonsons avtal som garanterar ett skydd för Sverige.

Närvaron av amerikanska stridskrafter och möjliga kärnvapen på svensk mark blir tvärtom en måltavla för ryska stridsinsatser. Därmed ökar risken avsevärt för ett angrepp på Sverige.  Även om det kan finns en viss avskräckningseffekt är den som sagt inte att lita på.

Efter NATO:s fiasko i Ukraina har USA ändrat sin strategi och planerar nu för en omgruppering med fokus på norra Europa och Nordkalotten. I den strategin blir Sverige ett strategiskt viktigt område. Sverige blir ett transitland och ett uppmarschområde för ett amerikanskt krig om Arktis. Eller för en konflikt i Baltikum eller Finland eller för en direkt konfrontation med Ryssland.

Pål Jonson aviserade nyligen ett intresse av att Sverige ska försvara Arktis trots att Sverige inte har några rättigheter där. Detta handlar istället om att stötta USA:s anspråk. Varför då? Vad tjänar Sverige på detta?

Svaret är att Pål Jonson har mycket starka kopplingar i USA och att han inte går Sveriges ärenden. Det är därför dags att se sanningen i vitögat. Pål Jonson kan inte vara kvar som försvarsminister.

Mikael Willgert
Chefredaktör på Swebbtv

May Allah give you longevity Yahya Saree, and may Allah protect you
Well, the high-jacking of that ISISraeli ship you show in the video when you speak about ’failed high-jacking’, that operation performed by the Houtis about a month ago was most successful.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *