Den Strama Kursen

Den strama kursen

Presstituterna ska leva i överklass områden

Och rösta på partier som förstör för de som pga. fattigdom måste bo i ghettona.

Och de låtsas att inte känna till hur djävligt det kan gå till där;

så uppkomlingarna förväntas rösta på en politik som helt enkelt inte berör dem:

det har uppstått ett nytt typ av överklassförtryck helt enkelt.

Presstituterna sitter sedan fast med banklån£ inmålade i ett hörn med bolån,

fast i anställningsform där de inte får ha åsikter som stör makthavarna

Rasmus Paludan från Stram Kurs har en stor poäng:

”’de utsatta områdena’ består av terrorister” det är Paludans poäng, som inte klarar av att se någon som inte är muslim bränna Koranen i ett land som inte är muslimskt ens en gång..

’det är ett bok-exemplar jag äger’ säger Rasmus, ’jag tror inte på innehållet, och jag bränner ett exemplar om jag vill, eftersom det är mitt exemplar’

Detta har han helt rätt i; vi ska ta upp att enligt Sunnah, ifall en muslim förstör en kristens vin och griskött måste han betala notan för det..

Det Profet Muhammad sa var att ’den som bränner Koranen kommer själv brännas’ men sådana saker, som vi vet genom Muhammad Tahir Ul Qadris: ’Fatwa on terrorism and suicide bombings’ ska inte tas bokstavligt, ty det är förbjudet för muslimer att bränna andra.

Alltså: ifall han gör fel, så är det Rasmus som får ta straffet i efter-livet, och hans poäng har han fått fram storartat:

dessa utanförskapsområden är inte Sverige, utan där gäller helt annan lag:

nog att det var bra att polisen fick på nosen, men poängen får Rasmus Paludan samtidigt fram: vad är det för vansinne som pågår, där Sverige helt tappat kontrollen över dessa områden!?, och där man inte får bränna ett exemplar av Koranen man själv äger om man inte tror på den?!!

Sådant måste i demokratiska länder vara en tillåten handling, och inte något som ’vigilanter’ (medborgargarden) får lägga sig i bara för att de tror att sånt är otillåtet enligt Sunnah..

det är inte otillåtet enligt Sunnah; det vore dock en annan sak om personen som gjorde det var muslim och trodde på Koranen, men då skulle en förmildrande omständighet t.ex. vara att personen möjligtvis inte var sig själv, eftersom ’psykvården’ påtvingade denna neurolepticum vilket gjorde att dess kontakt med Allah var störd, och sådana saker..

’städa först upp innanför egen dörr’ som man brukar säga i Sverige, eller som Jesus sa: ’låt den som är fri från synd kasta första stenen’.

I denna konflikt står nog Rasmus Paludans poäng starkast, men muslimerna som attackerade polisen, hade mest rätt i sak, då de, antar jag, egentligen försvarade offren för ’psykvården’ från påtvingad neurolepticum och därmed tjänade Islams sak..

(S)venska polisen och hjärntvättade hjon står som de mest idiotiska, och dessa kommer aldrig muslimerna hursomhelst ha någon respekt för..

de är verkligen pantade dessa socialister som tar vilken åsiktstrend som helst och försöker segla på denna, för att vara lata och manande

’Lat, Uzza och Manat’, några av de gudinnor invånarna i Mekka dyrkade innan Profet Muhammad frälste dem.

2.

Vad som sker förutom att neurolepticum förstör hälsan (dopaminet), genom att störa dess receptorer, är att mitokondrierna sväller upp utav ämnet, vilket orsakar det där intrycket utav att du precis vaknat med baksmälla i ansiktet utav pussig svullenhet, fastän du kanske inte ätit dig tjockare än vanligt. Att mitokondrierna sväller stör motoriken liksom dopaminets lägre nivåer, vilket får dig att känna dig oattraktiv, likt det kliade på kroppen då det ’tänder till’. Att alltså påstå att ’det mest osexigaste som finns är att känna sig osexig’ är att vara mycket grym; många människor är idag tyvärr beroende av neurolepticum, och denna substans orsakar på kemisk väg att de känner sig oattraktiva, även fast så egentligen inte är fallet.

Ifall man tar Vitamin B3 så fungerar mitokondrierna bättre, ty B3 och Vitamin B5 sväller blodkärlen på ett naturligt sätt, och när detta sker så rätt-ställer det mitokondrierna till viss del från skadan.

Mitokondrierna måste kvarhålla förmågan att bryta ned nattmelatonin; denna skadas antagligen utav neurolepticum, men ersätts tillfälligt genom att de sväller; när sedan personen försöker sluta med neurolepticumet, så har kroppens förmåga att producera histamin skadats, det är ur detta som fenomenet utav allergi, att det kliar uppstår hos neurolepticum offret.

Då induceras en syntetisk skizophreni vilken inte är äkta, där personen får total brist på sömn; det brukade ju uppvägas med svullna mitokondrier, men nu när svullnaden går ned, så uppstår alltså brist på histamin och (därmed) mitokondriernas förmåga att bryta ned nattmelatoninet, vilket alltså orsakar en ökänd sömnlöshet.

Då tror de flesta att ’nu har jag blivit sjuk’, och tyvärr håller de flesta s.k. ’psykiater’ med sina patienter i detta, vilket involverar dem i ett många gånger livslångt beroende utav neurolepticum.

Detta är en obalans mellan hjärnhalvorna, med största sannolikhet, vilket gör vänster hjärnhalva, där libido är aktiv, hyperaktiv under avtändning från neurolepticum. Du ’ligger vaken i timmar och runkar’; detta är en upplevelse som många berättar, men utan att kunna somna.

På detta vis är avtändningssymptomen från neurolepticum tydligt en inducerad skizophreni, som härmar skizophrena symptom, som ju kännetecknas av okontrollerbara pornografiska fantasier, som gör sinnet dunkelt, liksom man drömde, mitt på dagen. Hos en som verkligen lider av skizophreni så slocknar höger hjärnhalva, men här är det alltså bara en fråga av en av neurolepticum inducerad kemisk obalans, där högra hjärnhalvans kemiska produktion skadats av att blockera dopamin receptorerna.

Under puberteten har man mycket höga värden av nattmelatonin, och att introducera neurolepticum för en tonåring, kan alltså leda till att någon resten av sitt liv måste sitta med en felaktig skizophreni diagnos. Dock kan ju tonåringen med sina högre doser nattmelatonin möjligtvis enklare klara av neurolepticums kemiska störning, men, sväller också upp desto mer rent fysiskt, vilket ju förstör dess tonårsdröm om romantik, vilket ju i sig, om man ser saken rent kliniskt, lättare leder tonåringen in i destruktivt psykotiska tankemönster.

Man kan alltså ’skapa ett monster’, ’en spökbild’ med stor sannolikhet, genom att påtvinga neurolepticum i puberteten.

Susanna Kaysen skrev en bok med en träffande titel: Stulna år, om psykiatrins helvete, vilket idag med en skizophreni diagnos, som vanligtvis sätts helt godtyckligt och felaktigt för att tjäna Big PHarmas intressen, kan stjäla hela ditt liv från dig, utan att du har en chans att säga ’nej’. Det är mycket beklaglig utveckling vi har i samhället omkring detta område.

Vad ’psykiatrin’ s.k. gör, kan man alltså rättmätigt likna vid en långsam misshandel, som har till mål att förstöra det som är alla människors högsta uppnåelse i livet: deras kärleksliv, dvs. det naturliga, den reproduktion, så som man kallar det, som alla arter överlever av.

Man kan alltså likna det vid en typ av utrotning eller utrensning på kemisk väg som samhället utför på de som är misshagliga för makthavarna.

William S. Burroughs kommenterar i Tjacket, hans första bok, att han aldrig sett en psykotisk morfinist; detta då histamin produktionen ökar markant under morfin påverkan; histamin var på 50-talet ett känt botemedel mot morfin-avtändning:

därför ser man de som tänder av på morfin bli tillfälligt psykotiska, då den annars höga histamin nivån tillsammans med tjacket sjunker undan.

Burroughs upptäckte att apo-morfin rättställer den kemiska metabolismen, och att detta effektivt kan användas för att bota morfin-missbruk.

Kanske skulle även histamin kunna användas för att dämpa effekterna av neurolepticum?

 Orgon energi verkar vara universums autonoma nervsystem, och att stråla sig med koncentration utav orgonenergi genom att använda en orgonackumulator sådan som Wilhelm Reich konstruerade i ’The cancer biopathy’ får igång det autonoma nervsystemet som liksom vid intag av opiater kommer i olag då neurolepticum påtvingas en (vem tar det ’frivilligt’ liksom?!). Samma hårda mage uppstår i alla fall vid intag av både opiater och neurolepticum, vilket beror på störd matsmältning pga. att bägge drogerna orsakar att kroppens histamin produktion kommer i olag. På samma sätt som magens olag orsakar att fettreserver bolstrar sig på magen vid NL ’användning’, men inte gör det vid intag av opiater, måste bero att NL är abstraherade negativa egenskaper av opiater. Det måste innebära att opiaters positiva egenskaper har helande egenskaper som gör att trots att opiater mixtrar med det autonoma nervsystemet så tar dess helande egenskaper ut en sådan svulstig påverkan på kroppen. Vad är då njutning?; jo, expansion. Man brukar kalla NL för ’smärtframkallande medel’. Vi får alltså anta att ifall NL är ett derivat av opiater där man tagit bort de positiva effekterna, så har de en annan expanderande effekt. Jo, man blir tjock, pga. att det autonoma nervsystemets produktion av histamin störs, och man blir fet om ansiktet pga. att mitokondriernas förmåga att bryta ned melatonin störs och mitokondrierna blir inflammerade. Man ser inte bara tjock ut, utan ett lager av fett börjar som en filt täcka ansiktet.

Så vi ser hur när det autonoma nervsystemet blir stört och man tagit bort opiaternas positiva egenskaper att ’bringa söta drömmar’ man kommit ned med bokstavligen ’junk’, dvs. skräp, som opiater ju kallas i slanget, men, inte med positiva egenskaper: dessa har man ersatt med att NL bolstrar fett på kroppen genom att precis som opiater störa histamin produktionen orsakande hård mage, och vi får anta att opiaternas positiva egenskap att ’bringa söta drömmar’ som abstraherats bort i NL tabletterna och liposomala lösningarna man med tvång injicerar i offren genom sprutor, istället gör sinnet hårt på ett SVAGT  sätt istället för att som opiater göra det mjukt.

Profet Muhammad säger att man inte får inta någon drog som gör sinnet mjukt. Men att göra det istället hårt på ett svagt sätt, är definitivt mycket mer förbjudet; och vad är ett fett-berg om inte något hårt på ett mycket svagt sätt?

Författaren med utseendet och blicken tydligt påverkat av neurolepticum
Författaren på flykt 2 år tidigare
Författarens selfie på sig själv bara ett halv-år innan det första fotot, där utseendet och blicken är tydligt påverkat av neurolepticum

Vad som sker förutom att neurolepticum förstör hälsan (dopaminet), genom att störa dess receptorer, är att mitokondrierna sväller upp utav ämnet, vilket orsakar det där intrycket utav att du precis vaknat med baksmälla i ansiktet utav pussig svullenhet, fastän du kanske inte ätit dig tjockare än vanligt. Att mytokondrierna sväller stör motoriken liksom dopaminets lägre nivåer, vilket får dig att känna dig oattraktiv, likt det kliade på kroppen då det ’tänder till’. Att alltså påstå att ’det mest osexigaste som finns är att känna sig osexig’ är att vara mycket grym; många människor är idag tyvärr beroende av neurolepticum, och denna substans orsakar på kemisk väg att de känner sig oattraktiva, även fast så egentligen inte är fallet.

Ifall man tar Vitamin B3 så fungerar myokondrierna bättre, ty B3 och Vitamin B5 sväller blodkärlen på ett naturligt sätt, och när detta sker så rättställer det mytokondrierna till viss del från skadan.

Mytokondrierna måste kvarhålla förmågan att bryta ned nattmelatonin; denna skadas antagligen utav neurolepticum, men ersätts tillfälligt genom att de sväller; när sedan personen försöker sluta med neurolepticumet, så har kroppens förmåga att producera histamin skadats, det är ur detta som fenomenet utav allergi, att det kliar uppstår hos neurolepticum offret.

Då induceras en syntetisk skizophreni vilken inte är äkta, där personen får total brist på sömn; det brukade ju uppvägas med svullna mytokondrier, men nu när svullnaden går ned, så uppstår alltså brist på histamin och (därmed) mytokondriernas förmåga att bryta ned nattmelatoninet, vilket alltså orsakar en ökänd sömnlöshet.

Då tror de flesta att ’nu har jag blivit sjuk’, och tyvärr håller de flesta s.k. ’psykiater’ med sina patienter i detta, vilket involverar dem i ett många gånger livslångt beroende utav neurolepticum.

Detta är en obalans mellan hjärnhalvorna, med största sannolikhet, vilket gör vänster hjärnhalva, där libido är aktiv, hyperaktiv under avtändning från neurolepticum. Du ’ligger vaken i timmar och runkar’; detta är en upplevelse som många berättar, men utan att kunna somna.

På detta vis är avtändningssymptomen från neurolepticum tydligt en inducerad skizophreni, som härmar skizophrena symptom, som ju kännetecknas av okontrollerbara pornografiska fantasier, som gör sinnet dunkelt, liksom man drömde, mitt på dagen. Hos en som verkligen lider av skizophreni så slocknar höger hjärnhalva, men här är det alltså bara en fråga av en av neurolepticum inducerad kemisk obalans, där högra hjärnhalvans kemiska produktion skadats av att blockera dopamin receptorerna.

Under puberteten har man mycket höga värden av nattmelatonin, och att introducera neurolepticum för en tonåring, kan alltså leda till att någon resten av sitt liv måste sitta med en felaktiv skizophreni diagnos. Dock kan ju tonåringen med sina högre doser nattmelatonin möjligtvis enklare klara av neurolepticums kemiska störning, men, sväller också upp desto mer rent fysiskt, vilket ju förstör dess tonårsdröm om romantik, vilket ju i sig, om man ser saken rent kliniskt, lättare leder tonåringen in i destruktivt psykotiska tankemönster.

Man kan alltså ’skapa ett monster’, ’en spökbild’ med stor sannolikhet, genom att påtvinga neurolepticum i puberteten.

Susanna Kaysen skrev en bok med en träffande titel: Stulna år, om psykiatrins helvete, vilket idag med en skizophreni diagnos, som vanligtvis sätts helt godtyckligt och felaktigt för att tjäna läkemedelindustrins intressen, kan stjäla hela ditt liv från dig, utan att du har en chans att säga ’nej’. Det är mycket beklaglig utveckling vi har i samhället omkring detta område.

Vad ’psykiatrin’ s.k. gör, kan man alltså rättmätigt likna vid en långsam misshandel, som har till mål att förstöra det som är alla människors högsta uppnåelse i livet: deras kärleksliv, dvs. det naturliga, den reproduktion, så som man kallar det, som alla arter överlever av.
Man kan alltså likna det vid en typ av utrotning eller utrensning på kemisk väg som samhället utför på de som är misshagliga för makthavarna.

William S. Burroughs kommenterar i Tjacket, hans första bok, att han aldrig sett en psykotisk morfinist; detta då histamin produktionen ökar markant under morfin påverkan; histamin var på 50-talet ett känt botemedel mot morfin-avtändning:
därför ser man de som tänder av på morfin bli tillfälligt psykotiska, då den annars höga histamin nivån tillsammans med tjacket sjunker undan.
Burroughs upptäckte att apo-morfin rättställer den kemiska metabolismen, och att detta effektivt kan användas för att bota morfin-missbruk.
Kanske skulle även histamin kunna användas för att dämpa effekterna av neuroleptikum?

Translation into English

The thing that happens except that neurolepticum destroys health (the dopamine level), by blocking its receptors, is that the mitrochondrias swells by the substance, which causes that impression of that you have just awoken with a hangover in your face of pussy swollenness, despite that you might not have eaten yourself fater than usual. That the mitochondias swells also disturbs the motor skills of the body since the dopamine level is lowered, which makes you feel yourself to be unattractive, like it was itching on the body as you ‘get hot’. To claim therefore, that ‘the most unsexy that exists is to feel yourself to be unsexy’, is to be very cruel; many people are today sorry to say dependent upon nerolepticum, and this substance causes chemically that they feel unattractive, even though such should and is not really the case.

If one takes in Vitamin B3 the mitochondias begins to function better, since B3 and B5 swells the blood vessels in a natural way, and when this happens it corrects to a certain degree the mitochondrias from the damage.

The mitochondrias has to be able to keep the property of theirs to break down the nightly melatonin, a property of their which probably is damaged by neurolepticum, but temporarily is compensated them swelling; when then the person tries to stop with the neurolepticum, the body’s possibility to produce histamine has been damaged, and it is out of this that the phenomena of an allergic reaction, that it itches on the body arises in the victim of neurolepticum.

Then it is induced a synthetical skizophrenia which is not real, where the person gets a total lack of sleep, since histamine and night melatonin needs to even fall asleep; it was before time recompensated by the body with swollen mitochondiras, but now when the swollenness is decreasing, it arises a lack of histamine and (because of this) the mitochondias possibility to break down the night melatonin, which as said causes a notorious sleeplessness.

At this point persons without insight think that ‘now I have become sick’, and sorry to say most ‘psychiatrist’ agrees with their patients upon this faulty conclusion, since they earn their money mostly from Big Pharma and not upon their many time useless work as ‘psychiatrists’, which many times involves the patients in a life-long dependence upon neurolepticum.

This is an unbalance between the hemispheres, most surely, which makes the left hemisphere, where libido is active, hyperactive during the withdrawal symptoms from neurolepticum. You ‘lie awake for hours and jerk of’; this is an experience that many such victims display, but without being able to fall asleep.

In this kind of perverse way the withdrawal symptoms of neurolepticum clearly is a kind of induced skizophrenia, that imitates the skizophrenic symptoms, that is having as hallmark uncontrollable pornographic phantasies, that makes the mind obscure, like one dreamt in the middle of the day. In one that really suffers from skizophrenia the right hemisphere falls asleep, but here it is as said only a question of an induced chemical unbalance caused by neurolepticum, where the right hemisphere’s chemical production has been damaged by blocking the receptors of dopamine.

During puberty one has very high levels of night melatonin, and to introduce neurolepticum during puberty, can as we see lead to having to sit with a faulty skizophrenia diagnosis for the rest of ones life. Though the teenager with its high levels of night melatonin maybe more easily can tackle the chemical disturbance of neurolepticum, but, the more swells physically seen, which destroys its teenager dream of romantics, which in itself, if one sees the thing clinically, more easily leads the teenager into destructive psychotic thought-patterns.

One can so to speak ‘create a monster’, a ‘ghost-image’ with big certainty, by enforcing neuroleptics during puberty.

Susanna Kaysen wrote a book with a striking title: Stolen years, about the hell-hole of psychiatry, which today with a skizophrenia diagnosis, or some other diagnosis, very easily and many times totally arbitrary and faulty to serve the sick interests of Big Pharma, steals your whole life from you, without you having a chance to say ‘no’. It is a very sad development we see in our society around this area.

What ‘the psychiatry’ so-called does, one rightly can compare with a slow abuse, that has as a goal to destroy what all humans sees as their highest achievement in life: their love-life, that is, the ‘natural reproduction’, as one has named it, which causes all species we know of to survive by.

One can so to speak liken it with a type of holocaust or expurgation chemically done by the society upon those which are displeasing for those in power.

William S. Burroughs is commenting in Junky, his fist book, that he has never seen a psychotic junky; this when the production of histamine is increasing signific during the effect of morphine; histamine was during the 50’s a known cure against the symptoms of morphine withdrawal.

That is why one sees those whom has a morphine withdrawal becoming temporarily psychotic, when the otherwise high level of histamine together with the morphine is sinking away.

Burroughs discovered that apo-morphine corrects the chemical metabolism, and that this effectively can be used to cure morphine-addiction.

Maybe also histamine could be used to ease the effects of neurolepticum?

3 svar på ”Den Strama Kursen

 1. israel-lady.co.il säger:

  Everything is very open with a clear clarification of the issues. It was truly informative. Your website is very useful. Thanks for sharing!

  Svara
 2. westbrook shoes säger:

  I simply wished to thank you very much all over again. I’m not certain the things I would have followed without the type of solutions shared by you over such question. It absolutely was a real horrifying concern for me personally, but seeing this skilled approach you solved it took me to weep with fulfillment. I am just happier for your help and as well , trust you are aware of a great job you are undertaking teaching the mediocre ones using a site. Probably you haven’t come across any of us.

  Svara
 3. bape outlet säger:

  I actually wanted to jot down a quick comment to be able to thank you for the great points you are writing on this site. My time intensive internet lookup has now been honored with useful details to go over with my colleagues. I would declare that we website visitors actually are very much endowed to dwell in a fabulous community with very many awesome individuals with interesting ideas. I feel really blessed to have seen your entire web pages and look forward to tons of more enjoyable moments reading here. Thank you once more for a lot of things.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *