Zen Buddhism

D.T. Suzuki – Den store Zen Mästaren, uttolkaren utav Zen-Buddhismen som introducerade läran till Västvärlden på 1900-talet

Här nedanför presenterar jag mina översättningar av de skrifter av Dr. Suzuki som jag finner speciellt intressanta

Dessa är de tio Ko-vallar bilderna som nämns i boken Vad är Zen? av D.T. Suzuki
Detta är D.T. Suzukis bästa vän R.H. Blyth, också en stor Zen-Mästare och litteraturhistoriker