Qur’an

Qur’anen är världens största Upplysning, men, presenteras ofta i mycket knapphändiga och dåliga översättningar, och ifall det är en någorlunda korrekt översättning, är den ofta ytlig med i fyllnader i form av kommentarer som stör djupet i upplevelsen av texten. Jag presenterar här en egen översättning av vissa Qur’an – verser.

Det finns dock en översättning som jag prisar, och det är Muhammad Tahir ul Qadris översättning, grundaren av Minhaj ul Quran. Denna kan laddas ned som app på minhaj ul Qurans hemsida för smarttelefoner.

Porträtt av den store Sufin och poeten Rumi