Om innebörden av ‘innovation inom religionen’

Om innebörden av ‘innovation inom religionen’

’Innovation inom religionen’ som Profet Muhammad pratar om som något som alltid är dåligt, är givetvis baserat på förnekelse av monoteismens enda synd som Gud icke kan förlåta: att dyrka någon vid Hans sida.

Allah säger att botgöringen är för Honom – och att ånger är en typ av botgöring. Vem som än tror att det att andra också begår en synd han själv har begått – gör detta faktum ’acceptabelt’ och ’enklare att leva med’, har begått den inom arabiskan s.k. ’shirk’ som Gud icke förlåter så länge man har kvar den idén.

’Innovation inom religionen’ är just denna kommunistiska idé att bara för att andra också begått synden du känner ånger inför så är den ’OK’. Men – man måste skynda sig att inse vilken patetiskt vanföreställning – vilken lögnaktig tautologi detta är! – annars stelnar synden och du joinar gruppen av ignoranta varelser – vars hela existens korrumperar jorden. Jesus bekräftar också detta – när han säger att ’det är de små synderna som är svårast att förlåta’ – dvs. då du betraktar synden i ett perspektiv av jämförande med andra – och därmed försöker dämpa din ångest över vad du begått; du försöker komma fram till att den var liten, ; då blir det den ’små synden’ som ’är svårast för Gud att förlåta’. När en mängd människor ser någon illa berörd sätter ’shirk’ reflexen genast in. Det vore att förminska fenomenet att enbart kalla det en ’fördom’, nej, i dessa dagar sätter den satanistiska reflexen genast in, satans bedrägliga viskning går som en förbannelse genom sorlet; ett osynligt satans finger pekar: det är minnena som stinger som retade bin, kliar! Pga. att personen tittat på porr!! Ungefär som om det vore det enda felet i världen som man skulle kunna få kväljningar av! När en intelligent person märker denna vidrighet kan den detektera att fenomenet av denna shirk är intressant. Engelskan som Shakespeare uppfann 25000 ord åt tog detta i beaktande och benämnde det ’att sjunka’ ’krympa’ som ’shrink’. Detta är även slang för ’psykiater’

Poeten Gunnar Ekelöf tog fasta på detta och kom upp med maximen; ’att krympa till något stort’. Ty hela denna etymologi, genomskådar nu den intelligente, är mer än bara en banal ordlek; sorlet liksom kräver att man ska hålla masken och ge upp ett ’det är bra flin’ hela tiden, annars börjar de, först med cyklotroner och med tiden allt hårdare och mer handfast trycka ned en; ’shrink!’ vrålar de ljudlöst. ’Aha! Zoombies!’ tänker den intelligente, och detta ’shrink!’ liknar mer och mer menas att ’sök hjälp hos en psykiater!’. ’aha, vad kommer sen?’ ja!, samma mönster upprepas igen och igen!, det är det moderna gudlösa samhället! Samhälls-sjuk-domen. Vad som får denna samhällssjukdom att bryta ut är alltså just denna shirk, denna innovation inom religionen benämnd ovan; ett gäng själsliga dvärgar som går på styltor under de vida svarta byxorna, och upprepar till varandra att ’det är bra’ och gör sitt bästa för att låta vuxna har en gemensam ångest över småväxthet, men den vars min röjer att det ’inte är bra’ blir deras gemensamma villebråd för deras gemensamma ångest, det de egentligen alla innerst inne tampas med likt en black om stylt foten; att de förblev kortväxta trots åldern. Profet Muhammad beskrev själv att dessa dvärgar som går på styltor kommer till helvetet; Sunnah säger; profet Muhammad tilltalade kvinnorna en dag, sade: å ni kvinnor! Vet ni att majoriteten av helvetets invånare består av er.? Varför? Jo; för att när ni såg något litet hos mannen ni älskade sa ni: jag har inte fått nåt gott av dig överhuvudtaget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *