Om Dai-Chi och Maha Prajna – Ur D.T. Suzukis essä Buddhismens Essens

Det finns två pelare som stöder Buddhismens stora byggnad, Dai-Chi, eller Maha Prajna, den Stora Visdomen, och Dai Hi, eller Maha Karuna, det Stora Medlidandet. Visdomen flödar från Medlidandet och Medlidandet från Visdomen, för de två är faktiskt en, fastän från det mänskliga perspektivet måste vi tala om dem som två.
Betraktande dem som en, kan vi tänka dem som en person, för de två är inte förenade matematiskt utan andligt. Som levande principer, kan de därför tänkas som förenade sig i en absolut Person. Denna Person är, så klart, objektivt en motsägelse, men icke-åtskillnadens åtskillnad uppdagas i en sådan Person, och det är just därför att han är ett fält utav motsägelser som han är full av liv och kan lägga sig i dagen i handling.

Jack: ’Nej jag är inte ojämn i den mening ni menar utan fruktansvärt sensibel jag har ’second sight.’ kan se bakom fasader och människors ansikten, parat med detta har jag ock ännu en fantastisk egenskap som ibland gör min second sight problematisk i vissa sociala sammanhang: jag identifierar mig med andra superenkelt så att jag även förstår dem. Det positiva med detta är förmågan till kallfusion. Det negativa är att jag även måste identifiera mig med andras mörker vilket gör att jag initialt, innan jag av GUDS medlidande upptäcker källan till osäkerheten tror felet ligger hos mig. Det var detta som hände idag då jag lyssnade på min återinsp av öijers ’hey ängel’ på vægen in med tbanan från liljeholmen. 🙁 Buddhismen benämner mina två egenskaper som det stora PRAJNA och det stora KARUNA’ I islam kallas denna sensibilitet ’sultan’ vilket betyder ’ren’ i buddhismen ’bodhisattva’ och ’bodhi’ ’

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *