Meritokratin är en utbildad idioti Del II

Doktorernas påtvingade ’det är bra’, hur mår ’en doktor’ ”bra”? Jo, genom att fullständigt bejaka sin narcissism, att skära av allt som inte passar deras form. Allt ”obehagligt” vill dom inte höra talas om – och Gud nåde den som nämner det för dom! Den åker på en livstids smocka av ”medicinering”. Det är dock också så att deras narcissism drivs av deras avundsjuka; så icke heller tål dom att höra om sånt som är bra!; alltså PÅ RIKTIGT bra, ty sånt får inte existera för dom!, utan då kallar dom det ”vanföreställningar” och försöker likaledes ”medicinera” ”bort det”. Vad som händer då sådana satyrer, för det måste man ju kalla dom, blir givna makten av big pharma industrin, kan tydligt ses över världen – i t.ex. den sk ”corona-epidemin” och den totalt falska rapporteringen i västvärlden vad gäller ”ukrainakriget”. ”doktorn vill inte höra att fienden gör framsteg” så officeren hittar på ”Rysslands enorma förluster”. ”doktorn vill inte höra om ukrainas fiasko”. Så officeren vitsordar likaledes att ”ukraina vinner”. Kan man då konstatera att doktorn är galen? Det enkla svaret är ”ja!”. ”doktorn är psykotisk” (men det får ingen säga).. Ja, “doktorn är sjukdomen som ’patienterna’ lider av. Doktorn ä r  faktiskt en allvarlig psykisk störning!, – så skrämmande och absurt ser meritokratins utbildade idioti ut på världskartan, och borde kastas på historiens sop-hög illa kvickt! Denna idiotiska hjärtlöshet försöker doktorerna påtvinga världen – genom att på sina institutioner hjärntvätta sina offer vid att aldrig hysa några djupare känslor – och systemet uppbackas av militär industriella komplexet – som – ifall något offer skulle fly denna psykiska och långsamt fysiska misshandel och tortyr – jagar efter offret med sina springpojkar felaktigt benämnda ’polisen’ för att spärra in det på livstid. Sådan tänks världs diktaturen se ut – och när doktorn hävdar att den jämkat slitningarna mellan människor är det fel: ty de får icke reagera och känna p å  d j u p e t – ”då beordras sprutet!” och så allt doktorn gör är en terrorism, ett korrumperande av jordens alster – ett avsöndrande smetat i ansiktet på jordens älskare.. Detta är vad dessa ”shrinkers” sysslar med. Allah säger om dessa i Sura 2 vers 11-12:

’och när det sägs till dom: sprid ej terrorism på jorden!’ Dom svara: Vi vill bara lägga till rätta och förbättra!, Helt visst är det dom som sprider terrorismen – men dom är insiktslösa i detta!

As the seabreeze met my face, on while me bicycling across the bridge to Bastuholmen, I could not help but stop, paus, to let that soft breeze, not far from the open sea caress my figure. And seeing those gleeful waves, come against me, a little white, but mostly glittering in the sunlight, my mind pondered over how it soon would be, to include me in the picture, soon emerged in the water. The screams of seagulls and Pallas’s Gulls sailing over that bay of the sea, called ’Mörtnäsfjärden’, soothed the mind of me. The inhabitants of Ornö were in their cant and illussion still, though years had passed since they latest saw my looks gone by the big illussion of our time, the modern torture they stubbornly refused to count as such , since they in majority were vain in their bubble of ignorance; a good tax payer I am, and the whole fucking education system is all good I think,.. Yhea, they could still be seen holding a grudge against me, so many evil words just because I had followed the inner light I loved and believed was truth, and finally by some mega miracle Allah had let that light come true, and so, even these had softened in their prejudices, and now accepted my personality as a part of Swedish culture. It was a happy day, and mother had jokingly complained about me looking as dressed for a Tv awards show moment.. Many had been those whom had referred my looks to my beautiful clothes I had all received as gifts, not realizing that the light Allah had made prevail through me, feeded my personality with beauty, and that slowly taking shape, against the gnawing of time, Allah had made me attractive as an famous hero actor. Beauty came from inside, and through being prepared to die at any moment for Allah’s sake. Such were the stakes. And I had made it through many a deadly peril, and my looks by all the torture, had in the end only improved.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *