Karkens förföljelse baserar sig på Jessica Turesson Forssbergs förtalande

Hela Jessica Turesson Forssbergs plädering om att återinsätta diagnosen ’paranoid skizophreni’ är sorgligt ihop-totade, och saknar helt slutledningsförmåga; man kan undra verkligen vem som lider utav detta när man läser hennes ihop-totade ”observations” babbel:

ifall det ifrågasätts det kloka i att anta min och Zahras kärlek äkta, ’när de bara har pratat på telefon’– hur går detta sen då ihop med att ’paranoid vanföreställning’ skulle vara att ”skicka nakenbilder” på sin fästmö (bara formuleringen verkar bevisa vem som verkligen verka lida av sådana ’paranoida vanföreställningar’ – jag har pga. denna paranoida reaktion från Jessica Turesson Forssbergs sida, valt att även visa dessa samma ”pornografiska” bilder för en referens grupp, som kunde konstatera att de inte är varken nakenbilder eller pornografiska)

Diagnosen ’skizzig’ är även motsagt i dessa töntiga ”observationer” som Jessica gjort – då ifall undertecknad nu verkligen lidit utav det, så skulle han inte haft några problem med att gå på Utgång Med Personal med personer som han hade personlig antipati för: det är känt att skizophrenia tror att de är ’tjenis’ med alla: detta klingar dåligt också med den ”observation” att jag tror att min fru är kär i mig ”bara de pratat på telefon”

Min advokat i nämnt ärende Mireille Wildhe – upplyste mig om att Jessicas vikarie Marias ansökan om fortsatt tvångsvård i sluten form – i huvudsak gick ut på att jag inte hade något förhållande med Zahra.

Inte konstigt då att jag skickade bevismaterial för detta i form av litet mer lättklädda bilder; Profet Muhammad säger: när en man och en kvinna tittar intensivt på varandra så är det samlag.

Och vi skulle då ”bara ha pratat på telefon”; nehej du!

Hon påstod att jag varit paranoid när jag kom in – för att jag hade valt att avvika från ett möte där de hotade att skriva ut mig utan min förtidspension; ja! – att avvika således var jag tvungen att göra då SSK Karl Johansson sagt att de skulle avsluta min förtidspension: jag sa då: kan vi inte skjuta upp det, det genomförs just nu en specifik utredning på försäkringskassan om möjligheten där ifall att jag kan behålla mina pengar oavsett om jag har en diagnos eller inte?

Jag fick då till svar: Vi kommer inte behålla en diagnos bara för att du ska få pengar! Vi kommer att skriva ut dig, ! den saken är klar!

Formuleringen är då: ”patienten kan inte tolka sin omvärld och ta rationella beslut”.. öööhhh.. vem är orationell här verkligen?! Ha ha, det är ju löjligt att påstå att det vore rationellt att avsluta en förtidspension som kan försörja en livet ut ifall man inte behöver det..

Diagnoskriterier: Vill behålla sina ”psykotiska symptom” för att få pengar.. ”tar inga rationella beslut för att den inte kan tolka sin omvärld”; , i mina ögon var det högst orationellt av SSK Karl Johansson och Jessica Turesson Forssberg att skicka polisen efter mig, då jag istället för att komma på mötet, vilket jag uttryckligen sa att ”kravet för att ni ska få avskriva diagnosen är att jag får behålla mina pengar”, men det gick de inte med på!, så istället sjöng jag på skådespelerskan Gunvor Pontens födelsedag.. I mina ögon var det högst orationellt att de då valde att efterlysa mig.

Formulering: Diagnoskriterie: ”väljer istället för att komma på avtalat möte att hålla sig undan och bryta mot lagen”:

När blev det brottsligt att hålla sig undan en LRV-dom? Det är inte ens brottsligt att rymma från fängelse i Sverige.

När jag citerade Jesus ”på dess fruktar skall ni känna dem” – angående min frus mammas stöd av mitt och min frus äktenskap, så hette det att: ”hur ska kvalitén på din frus mammas dokumentär-filmer kunna vittna för hennes kärlek till dig?” – det kanske kvalitén där gör, eftersom min fru och hennes mamma är som ett nästan, väldigt samstämmiga, och hennes mammas stöttande av vårt äktenskap, vittnar med bakgrund av hennes otroliga konstnärliga kvalité, om äktheten i förbindelsen; att den med största sannolikhet saknar baktankar.

Diagnoskriterie 5: möblerar om sitt rum för att kunna ha intima samtal med sin fru.

Detta har jag för det första bara gjort en enda gång; och ifall man vet att personal ska komma för att checka till en åtminstone var annan timme, eller som det var i början, varje kvart vissa intervaller, så är det så klart man vill kunna vara ostörd.. alla, speciellt unga, har ju behov utav sex-liv liksom..

Jag anser med bakgrund av detta, att det är Jessica Turesson Forssberg och Maria Kristersson, hennes vikarierande, som lider utav paranoida vanföreställningar, som tar sig till uttryck i att de förvägrar någon patient ett ”sex-liv”.. Detta måste till syvende och sist ligga till grund för en psykotiskhet hos dem själva som de projicerar på sina patienter. Det står klart för alla att de inte kunde hantera att någon utav deras patienter har ett liv. Jag yrkar därför på att deras läkarlegitimation dras in, så skulle det gå till i ett normalt samhälle, men jag är medveten om att jag inte lever i ett normalt samhälle med sunt funtade människor som bestämmer.

Jessica Turesson Forssberg och hennes vikarierande Maria Kristersson har därmed bevisat att de syftar till att döda sina patienter genom att få dem att ta livet av sig. De är olämpliga i arbetslivet, och passar faktiskt själva snarare som förtidspensionärer.

Den store Ryske ledaren Vladimir Putin benämner denna historielöshet, jag här benämner som hop-totat strunt, i ett tal på detta vis, i ett tal i början av November 2022:

– Jag vill betona att det är oacceptabelt att upprepa misstagen från den sovjetiska perioden då forskarnas slutsatser ofta anpassades till förutbestämda mallar. Mallar i allmänhet är inte bra, men inom historia är de särskilt dåliga. Något liknande sker nu i vissa länder i väst där mycket bestäms av en radikalliberal agenda. För att passa denna mall presenteras viktiga historiska händelser i en helt förvrängd, inverterad form, och sanningen upphävs.

Han drar den riktiga slutsatsen att sådan perversion av verkligheten leder till olyckor:

– Det förvränger människors medvetande, urholkar värderingar och undergräver människors fotfäste i livet. När någon vill beröva ett land dess suveränitet och förvandla dess medborgare till vasaller, börjar de med att skriva om landets historia, beröva människor deras rötter och döma dem till glömska. Vi vet att sådana tillvägagångssätt, tyvärr, fungerar och leder till tragedier för folket. Sådana försök har också använts mot Ryssland, och de fortsätter än i dag, men vi har bestämt och snabbt satt upp hinder för dem. När allt kommer omkring är rysk historia och kultur grunden för vår nationella identitet, vår mentalitet, traditionella värderingar, uppfostran av de yngre generationerna och, viktigast av allt, grunden för vår ryska statsmakt.

– Vår ståndpunkt när det gäller bevarandet av det historiska minnet och därmed vår suveränitet irriterar vissa länder i väst. I själva verket har detta varit fallet i århundraden. Och idag pågår det fortsatta försök att dra undan mattan under våra fötter. Dessa försök kan naturligtvis inte förändra det förflutna, utan är dömda att misslyckas. Det är omöjligt att beröva vårt land de segrar som våra förfäder uppnådde, hävdar den ryska presidenten.

På den världspolitiska arenan, beskrivs sådan perversion som Thomas Kark och denna varelses föregångare Jessica Turesson Forssberg och Maria Kristerssens uppvisar av den store Ryske ledaren på detta sätt:

– Världen förändras och blir multipolär framför våra ögon. Men vissa i det internationella samfundet gör allt som står i deras makt för att bevara sin vacklande hegemoni, fortsätter han. För detta ändamål använder de sig av olika politiska, militära, ekonomiska, informationsmässiga och andra metoder. Allt från att förstöra den rättsliga ramen för strategisk stabilitet till att anta ensidiga sanktioner mot dem som förkastar deras politik.

Just det, ”men vissa i det internationella samfundet gör allt som står i deras makt för att bevara sin vacklande hegemoni..” – den idoldyrkan dessa vill påtvinga mig, som är troende muslim, genom att få mig att dyrka enbart vad mass-media säger (medströms-media) och att jag ”är sjuk” för att jag ibland råkar visa sånt som finns, men som inte står i mass-media, lär vi oss genom Koranen, gör dem i slutändan till internationalister. Idol/idol-dyrkare, är liktydigt med internationalist.

Och de är ofantligt motsägelsefulla: Thomas Kark, hotade mig senast den 30 November, med att hålla mig inlåst resten av livet, pga. att han inte visste om jag kunde resa utomlands ifall jag släpptes utanför avdelning 34:s dörrar, där jag nu torterats i 1,5 månads tid med tunga tvångsinjektioner. Så, vissa internationalister, vill förbjuda offer som de tar, att inte kunna emigrera för Allahs skull och åka utomlands! Åklagarmyndighetens Pontus Bergsten hämtade hem mig från Rumänien för att, precis så som jag varnade Rumänsk rätt för, tortera mig och hålla mig inlåst på obestämd tid, i brott mot mänskliga rättigheterna. Jag sa till Daria Isabella Mihet, som var domare för mitt mål i Rumänien, ja, jag grät, och sa: det är redan svårt nog för min fru Zahra som förföljelsen nu ser ut, ska du verkligen utsätta oss för det, att skicka hem mig, och hon igen behöva se hur de går ned mig, och gör mig ful och oattraktiv, och inlåst på obestämd tid?, ska du det?!, du som genom Rumänien står för mänskliga rättigheter i form utav att tvångsmedicinering är förbjuden i Rumänien?

Men hon lyssnade inte.

Putin beskriver med lekande enkelhet, allt det som vi på medborgerlig nivå tvingas genomleva; ta nu denna annekdot som forna Sovjet Unionen och applicera den på mönstret av vad jag fört fram i min stora roman-serie: P.S. Bakom stängda dörrar: (länk: https://marcusbeijarmellin.com/verk-bocker/); tänk er ”det kalla, hungriga 90-talet” i Ryssland som det jag beskriver i bok 1, och sedan uppgången från ekonomiska stagnationen, som det jag beskriver i bok 2, och från 10-talet framåt, vad jag beskriver i bok 3:

– När Sovjetunionen kollapsade bestämde sig väst för att världen och vi permanent skulle acceptera deras befallningar. 1991 trodde västvärlden att Ryssland aldrig skulle resa sig efter sådana chocker utan falla sönder i bitar på egen hand. Och det var nästan vad som hände. Vi minns det hemska 1990-talet, det hungriga, kalla och hopplösa. Men Ryssland stod kvar, blev levande, växte sig starkare och intog sin rättmätiga plats i världen.

Västeliterna har dock fortsatt försökt krossa Ryssland, enligt Vladimir Putin. Västvärldens ledare är inte kapabla att lugna ner sig så länge Ryssland existerar som ett stort och rikt land.

– Allt vi hör från väst är deras regelbaserade världsordning. Var kommer den ifrån? Vem har någonsin sett dessa regler? Vem gick med på eller godkände dem? Förstå att detta är bara en massa nonsens, rent bedrägeri, dubbelmoral, eller till och med trippelmoral. De tror att vi är dumma i huvudet. Ryssland är en stor tusenårig makt, en hel civilisation, som inte kommer att leva efter sådana provisoriska, falska regler, sade presidenten.

– Västerländska eliter förnekar inte bara nationell suveränitet och internationell lag. Deras hegemoni har uttalade drag av totalitarism, despotism och apartheid. De delar fräckt upp världen i sina vasaller – de så kallade civiliserade länderna – och alla andra, som enligt dagens västerländska rasisters utformning borde läggas till listan över barbarer och vildar. Falska beteckningar som ”skurkland” eller ”auktoritär regim” används för att stigmatisera hela nationer och stater, vilket inte är något nytt. Det finns inget nytt i detta. Innerst inne har de västerländska eliterna förblivit samma kolonisatörer. De diskriminerar och delar in folk i toppskiktet och resten.

Och i detta tal i början av Oktober 2022, citerar även Putin samma mening från Evangeliet som jag i denna återpublicerade bloggtext (texten är skriven i Mars 2022) citerar i början, Jesus när han säger ”på dess frukter skall ni känna dem”:

– USA:s diktat backas upp av våld, enligt nävens lag, sade Putin. Ibland är det vackert inslaget, ibland finns det inget omslag alls men kärnan är densamma: nävens lag. Därav utplaceringen och underhållet av hundratals militärbaser i världens alla hörn, Nato-expansion och försök att snickra ihop nya militära allianser, fortsatte han.

Men enligt Vladimir Putin är det inte bara Ryssland och andra länder som drabbas av västeliternas brutala framfart, utan även befolkningarna i de egna länderna.

– Låt mig upprepa att de västerländska eliternas diktatur riktar sig mot alla samhällen, inklusive medborgarna i västländerna själva. Detta är en utmaning för alla. Denna fullständiga förkastelse av vad det innebär att vara människa, störtandet av tro och traditionella värderingar, samt undertryckandet av frihet kan liknas vid en ”religion i omvänd riktning” – ren satanism. Jesus avslöjade falska profeter och förklarade i bergspredikan: ”Av deras frukter skall ni känna dem.” Dessa giftiga frukter är redan uppenbara för människor, och inte bara i vårt land utan också i alla andra länder, inklusive många människor i själva västerlandet.

Vi hoppas att denna analys av internationella relationer även kommer att välsigna oss till del så småningom, som Putin beskriver i nedanstående:

– När de inledde sitt blixtkrig av sanktioner mot Ryssland, trodde de att de återigen kunde betvinga världen efter sitt kommando, sade han. Men alla blev inte uppjagade av detta – förutom politiska masochister och anhängare av andra okonventionella former av internationella relationer. De flesta stater väljer istället den förnuftiga vägen för samarbete med Ryssland.

– Västvärlden förväntade sig uppenbarligen inte det. De har vant sig vid en mall, att de kan ta vad de vill genom utpressning, mutor och hot. De övertygade sig själva om att dessa metoder skulle fungera för all framtid, som om de hade fossiliserats i det förflutna. En sådan jagkänsla beror inte bara på det ökända konceptet exceptionalism, utan också på den verkliga informationshungern i väst. Sanningen har dränkts i ett hav av myter, illusioner och bedrägerier, med hjälp av extremt aggressiv propaganda. Som Goebbels sade: Ju mer otrolig lögnen är, desto snabbare kommer människor att tro på den. Det är så det fungerar, enligt denna princip.

– Världen har gått in i en period av fundamental, revolutionär omvandling. Nya maktcentra växer fram, som representerar majoriteten av det internationella samfundet. De är redo att inte bara förklara sina intressen utan också att försvara dem. De ser i multipolaritet en möjlighet att stärka sin suveränitet, vilket innebär att få verklig frihet, historiska utsikter och rätten till sina egna oberoende, kreativa och särpräglade former av utveckling, genom en harmonisk process.

– Ryssland är medvetet om sitt ansvar gentemot det internationella samfundet och vi kommer att göra allt för att se till att kallare huvuden råder. Den nuvarande neokoloniala modellen är i slutändan dödsdömd, så mycket är uppenbart. Men jag upprepar att dess verkliga härskare kommer hålla fast vid den ända in i slutet. De har helt enkelt ingenting att erbjuda världen förutom samma gamla system av plundring och utpressning.

Dessa ord och följande av Vladimir Putin, Ryssland store ledare, kan mycket väl appliceras på situationen jag beskriver ovan:

– I processen stannar man inte vid någonting när man utövar press på länder som väljer en suverän utvecklingsväg, som inte vill lyda utan vill ta en egen väg och framtid, självständigt och fritt och samtidigt behålla sin egen kultur, traditioner och värderingar.

Och man är beredd angripa vem som helst, vilket land som helst, påstår han.

– För att nå sina mål är våra geopolitiska motståndare redo att slå till mot vem som helst – alla – vilket land som helst, förvandla det till ”ground zero” av kriser, anstifta ”färgrevolutioner” och utlösa blodiga massakrer. Vi har sett detta många gånger förut.

I ett tal i mitten av sommaren 2022, så uttryckte Vladimir Putin sig så här om sådana individuella försök till att ta herraväldet över personer som mig, så som Jessica Turesson Forssberg, Thomas Kark, och Maria Kristersson försöker sig på:

– Dessa enorma förändringar är naturligtvis oåterkalleliga. Både på nationell och internationell nivå pågår processer för att utveckla grunderna och principerna för en harmonisk, mer rättvis och samhällsfokuserad samt säker världsordning som ett alternativ till den existerande världsordningen, eller den unipolära världsordning som vi levde i, och som på grund av sin natur definitivt håller på att bli en bromskloss för utvecklingen av vår civilisation.

Enligt Putin domineras idag världen av en ”globalistisk och pseudoliberal ideologi”, men den eran kommer ta slut. Ingenting kan ändra på det, påstår han.

– Modellen med total dominans från den så kallade gyllene miljarden är orättvis. Varför ska denna grupp, som bara utgör en del av den globala befolkningen, dominera alla andra och genomdriva sina uppföranderegler som bygger på en illusion av exceptionalism? Den delar upp världen i första och andra klassens människor och är därför i grunden rasistisk och nykolonial. Den underliggande globalistiska och pseudoliberala ideologin blir allt mer lik totalitarism och håller tillbaka kreativ strävan och fritt historiskt skapande, säger han.

– Oavsett hur mycket västvärlden och den överstatliga eliten försöker bevara den befintliga ordningen, kommer en ny era och ett nytt skede i världshistorien. Endast genuint suveräna stater kan säkerställa en hög tillväxtdynamik och bli en förebild för andra när det gäller levnadsstandard och livskvalitet, försvaret av traditionella värderingar och höga humanistiska ideal samt utvecklingsmodeller där en individ inte är bara ett medel utan det slutliga målet.

I grunden står nationen, så säger han här, och så som Juri Lina pekat ut i sin bok ’Nattliga dagar’ (1983) så är grunden för nationen den enskilda personen:

I grunden står nationen, menar han.

– Suveränitet handlar om frihet för nationell utveckling, och därmed varje individs utveckling. Det handlar om en stats teknologiska, kulturella, intellektuella och utbildningsmässiga solvens. Tveklöst är ett ansvarsfullt, aktivt, nationellt sinnat och nationellt orienterat civilsamhälle den viktigaste komponenten i denna suveränitet. För att vara starka, oberoende och konkurrenskraftiga måste vi därför förbättra de mekanismer som gör att människor kan delta i landets levnad och göra dem mer öppna och rättvisa. Detta inkluderar mekanismer för direkt demokrati och människors engagemang i att kunna gripa sig an de kritiska problem som samhället och allmänheten står inför, hävdar han i sitt tal.

Just pga. en liknande insikt, så uttalade sig Aleksandr Solzjenitsyn följande till en vän om Juri Lina:

”jag är glad att Juri Lina dykt upp, hälsa honom från mig”

R.H. Blyth säger att den religiösa känslan byggs upp på liknande ”hälsningar” i vardagen till varandra.

Putin beskrev så enormt träffande den nuvarande ego-centrismen som vi tydligt ser i mitt fall utav att som medborgare vara utsatt för en fruktansvärd övermakt fullständiga godtycke, i början av sommaren 2022 i ett tal så här:

– De borde ha insett att de skulle förlora redan från början av vår speciella militära operation, eftersom denna operation också innebär början på ett radikalt sammanbrott av den amerikanska världsordningen. Detta är början på övergången från liberal-globalistisk amerikansk egocentrism till en verkligt multipolär värld som inte bygger på självuppfyllande regler som skapats för egna behov – bakom vilka det inte finns något annat än en strävan efter hegemoni – och inte på hycklande dubbelmoral, utan på folkrätten och nationernas och civilisationernas genuina suveränitet, på deras vilja att leva efter sitt historiska öde, med sina egna värderingar och traditioner, och att anpassa samarbetet på grundval av demokrati, rättvisa och jämlikhet.

Han beskriver Thomas Karks, Jessica Turesson Forssbergs och Maria Kristersson vansinne på följande vis, om man tänker det hela som en metafor:

– De härskande klasserna i västerländska länder, som är övernationella och globalistiska till sin natur, har insett att deras politik blivit alltmer frånkopplad från verkligheten, sunt förnuft och sanningen, och de har börjat ta till öppet despotiska metoder. Väst, som en gång deklarerade sådana demokratiprinciper som yttrandefrihet, pluralism och respekt för avvikande åsikter, har nu urartat till motsatsen: totalitarism. Detta inkluderar censur, medieförbud och godtycklig behandling av journalister och offentliga personer, påstår han och fortsätter:

– Denna typ av förbud har utvidgats till att inte bara gälla information, utan även till politik, kultur, utbildning och konst – till alla områden av det offentliga livet i västländer. Och de påtvingar den övriga världen detta. De försöker sprida denna modell, en modell av totalitär liberalism, inklusive den ökända cancelkulturen. Men sanningen och verkligheten är att människor i de flesta av dessa länder inte vill ha detta liv eller denna framtid.

Rysslands president Vladimir Putin påstår bland annat den 7de December 2022 att västvärlden missbrukar doktriner om så kallade mänskliga rättigheter.

– Under åtta år ignorerades rättigheterna för invånarna i Donbass (östra Ukraina, vår anm) fullständigt av det internationella samfundet, det så kallade internationella samfundet. Rådet har tagit upp denna fråga många gånger och skickat information till motsvarande internationella institutioner som uppmanades säkerställa, stödja och främja mänskliga rättigheter, men de, i alla fall de flesta av dem, låtsades ha blivit blinda eller döva helt plötsligt.

Det var inte förrän efter den 24 februari och Rysslands militära anfall mot Ukraina som västvärldens människorättsgrupper reagerade. Men då mot Ryssland, inte mot Ukrainas övergrepp i Donbass, enligt Putin.

Därför har Ryssland lämnat dessa organisationer.

– Jag tror att vårt råd, som en institution som arbetar med ett brett spektrum av offentliga organisationer i Ryssland och utomlands, skulle kunna bli en effektiv internationell plattform för att diskutera frågor om mänskliga rättigheter och skyddet av dessa rättigheter i den moderna världen, fortsätter Vladimir Putin.

– Befintliga metoder kräver en omfattande analys eftersom de används för att uppnå helt olika mål, långt ifrån konstruktiva. Doktriner om mänskliga rättigheter används för att förstöra staters suveränitet och rättfärdiga västerländsk politisk, finansiell, ekonomisk och ideologisk dominans.

“Låt mig vara huvudpersonen i min egen slav-stat”

Världens befolkningar, jag talar till er, med vetskapen att mitt meddelande alltid kommer att försöka skruvas till och försökas tas fast, vilket kommer resultera i att ni tror att jag är en andefattig bov. Men det enda jag gjort är att skydda mina landsmän, människor med en känsla av Ryskhet. Jag är inte intresserad att övermanna någon annan nation eller avbryta några världsmarknader. Eller att bliva till frustration i någon annan typ av process. Jag är enbart intresserad, så som jag sagt från början, att skydda mina kamrater till landsmän, som har varit under attack under de senaste 10 åren.

Jag är inte emot medborgarna i Europa, det är era ledare som är emot medborgarna i Europa.

Och nu när ni blivit indoktrinerade med propaganda under generationer, detta är ett väcknings-samtal: Nazisterna vann 2ndra Världskriget. (genom att Hitler fullgjorde sin uppgift att (1) Grunda Israel; (2) Förstöra Tyskland, (3) Sälja atombomben till CIA med löftet att alla höga Nazist officerare skulle få välja vilken plats de än önskade att bo på efter kriget. Övers, anm.)

Era ledare är nazisterna och ni är väl medvetna om det, det är samma typ av klubb med samma approach som de andra slav-staterna, involverade i att ignorera en särskild aspekt av det, ignorerande er eller min åsikt.

Varför skulle jag spränga i luften mina egna gas-ledningar? När jag helt enkelt kan stänga kranen?

Alla dessa anklagelser mot Ryssland är väldigt enkla att avslöja, liksom vem som för tillfället bombar kärnkraftverk.

Europa leds av de Sataniska Nazi-dyrkande ledarskapen. Vakna upp folk – låt mig vara huvudpersonen i min egen slav-stat! Ni har tillräckligt med bullshit av er själva att ta i akt. Allting är en bluff, dom ljuger för er.

Me when wanted by the pouleice, autumn 2020

Så här såg Karkens förföljelse ut i början av Oktober 2018

Krav för byte utav ”psykiater” – skriven 6 Oktober 2018

Olov Lundvall, bestämde redan i Januari 2017, min dos till 1 ml cisordinol varannan vecka.

Detta var då vanföreställningen om att prinsessan Madeleine var intresserad utav att gifta sig med mig ännu inte hade släppt.

Sedan dess har varje ”psykiater” jag träffat bekräftat hans uppfattning att jag inte behöver mer, eller mindre, vilket varit en besvikelse eftersom ingen vanföreställning kvarstår, och jag pga. ”medicinen” fått medelkraftig parkinson-symptom och lever en tämligen meningslös tillvaro där jag har väldigt få tankar.

Viktor Olsson, tyckte att dosen var tillräcklig, trots att jag vid det tillfället inte skaffat glasögon och sa till honom att jag kan fortfarande uppfatta att människor känner igen mig.

Sedan skaffade jag glasögon, och tappade alla vanföreställningar åt det hållet, och kom även fram till att vanföreställningarna med största sannolikhet utvecklats eftersom jag sett dåligt.

Jonas Forssman, träffade mig regelbundet varje månad, och enligt journalerna hade han ansett att jag blivit bättre.

Nu har tyvärr även psykvården sina svarta får, psykopater som smyger sig in i organisationen för att tillfredsställa sina sadistiska intressen. En sådan har nu valt ut till mig som ansvarig för min behandling. Han heter Tomas Kark.

Han är inte bara sadist, utan dessutom dum i huvudet, eller, alternativt, så vill han lura in patienten att gå med på något den inte har sagt.

När jag pratade om att glasögon hjälpt mig att komma till rätta med mina vanföreställningar, så sa han; ”så om du tar av dig glasögonen blir du känd”. Jag påpekade att det var det dummaste jag hört och frågade den djäveln om han menade allvar.

Sedan så frågade han mig om det att jag bar militäroveraller hade någon specifik signifikans. Jag svarade då att de är billiga och slitstarka, och att bärandet utav overaller eller ett tyg i ett stycke utvidgar auran eftersom energiflödena inte störs. Detta hade jag läst i Juri Linas bopk Världsbyggarnas bedrägeri, och det ligger en gedigen och lång esoterisk tradition bakom denna föreställning.

Även Profet Muhammad i uppenbarelse ifrån Gud, sa att man ska bära ett klädesplagg i ett tyg stycke, och han själv bar aldrig ett par byxor under hela sitt liv (enligt Sunnah, de nedtecknade anekdoterna om Profet Muhammad).

I slutet utav samtalet med Tomas Kark, så frågade han slugt om det var var något han kunde göra för mig. Jag påtalade att han kan fundera på att sänka dosen. ”Höja den snarare” sa han då.

”Vadå då?” undrade jag. ”Du är fortfarande psykotisk” blev svaret, ”du har för många tankar…”

”Som vadå?” undrade jag.”

”Du tror att bärande utav overall utvidgar auran…” Jag skrattade ett hånskratt och sa att det är sista gången jag vill se honom och att jag kommer byta ”psykiater”.

Nu kräver jag alltså byte utav psykiater, och jag kommer även att lämna in en anmälan till Socialstyrelsen och ansvarsnämnden och göra en polisanmälan.

Denna skrivelse var då i Oktober 2018, nu är det December 2022, och precis samma sjuka beteende mönster kan uppfattas från denna ”Tomas Kark”. Han har fortfarande beteendet, när han känner sig underlägsen, att fråga, så till synes förstrött och ”omtänksamt” : ”är det nåt vi kan göra för dig”, och han fortsätter att ”låtsas lyssna” på dem han har under sin makt, för att sedan komma med helt sjuka tolkningar utav det.

Han har nyligen i ett planeringsmöte, aviserat för mig och min pappa, att han planerar hålla mig inspärrad för resten av mitt liv, så uppfattade vi bägge att hans ord kunde tolkas, för att jag ”riskerar åka utomlands” om jag släpps fri. Vi undrade då på vilket sätt det är ”sjukt” att åka utomlands, varvid han svarade att de som han har makt över ”inte brukar göra det”.

Kontenta: för att jag ville rädda min fästmö i Tehran från en alltmer hotfull situation, och ta henne till Sverige och realisera vårt giftermål också på papper, så ska jag sitta inspärrad resten av mitt liv. Det ska inte bli något med nån, och jag ska få tunga tvångsinjektioner utan någon som helst indikation på att jag är psykotisk, trots att jag vid tillfället för den första fruktansvärda tvångsinjektionen, inte hade haft någon medicin i kroppen på mer än 2 månader.

Jag hoppas att rätten kan uppfatta det allvarliga i dessa fruktansvärda övergrepp, och övergrepp i rättssak som Tomas Kark gör sig skyldig till, och inte genom att ge rätten att fortsätta vanvården av mig också befinner sig medskyldiga till fruktansvärda medicinska övergrepp.

Marcus Beijar-Mellin  4 December 2022

Den Amerikanska arméöversten Douglas Macgregor har även observerat samma sinnessjuka beteende från det dikterande etablissemanget som styr Väst, framförallt genom de s.k. ”psykiatriska” institutionerna, vilka är inget mer eller mindre än moderna koncentrationsläger.

Han säger träffande att ”bor man i glashus ska man inte kasta stenar”; så här uttrycker han sig:

– Det finns hela tiden en avsikt att blanda ihop samtidens Ryssland, en kristen ortodox stat som bygger på rysk-ortodox kristen kultur, med Sovjetunionen. Men det här är inte Sovjetunionen. Man omfamnar inte en ideologi av obeveklig expansion. Det finns ingen revolutionär strömning i dagens ryska tänkesätt. Ryssland vill helt enkelt överleva och göra affärer med de flesta av sina grannar. Jag tror vi har gjort oss en stor björntjänst genom att förvränga vad Ryssland är.

– Folk kommer säga att Ryssland är en autokrati och inte tillräckligt demokratiskt. Men jag kan hitta mycket som är fel med vår så kallade demokrati i USA. Alla våra storstäder genomsyras av korruption. Våra val hanteras mycket dåligt, och så har det varit i decennier. Påståendet att vi har fria och rättvisa val är vilseledande inom dessa stora urbana områden.

Bor man i ett glashus ska man inte kasta sten, påpekar han.

– Vi är långtifrån perfekta. Varför kräver vi att alla andra ska vara perfekta för att vi inte ska se dem som fiender? Detta är en sjuk, irrationell globalistisk kultur, fortsätter Douglas Macgregor.

– Detta gäller även kommentarer om klimatförändringar. Om man inte accepterar att klimatförändringarna är akuta, och om vi inte ruinerar oss själva för att ”stoppa det” – vilket är helt absurt – så är vi ondskefulla och förtjänar det värsta. Det är galet. Det är sinnessjukt.

Det finns ingen balans i väst längre, menar Macgregor.

– De minst förnuftiga människor jag påträffar numera kommer från den engelskspråkiga världen. De har den tokiga uppfattningen att vi är moraliskt överlägsna alla andra. Vi har tydligen ersatt raslig överlägsenhet med moralisk överlägsenhet. Det är totalt nonsens.

Detta är ljudupptagning från Tingsrättens förhandling om ”hot mot tjänsteman” där jag själv försvarar mig
Detta är Anna Friberg som uttalar sig om hennes anklagelse mot mig
Detta är Hritul Karim som var Anna Fribergs huvudvittne som uttalar sig i salen
Detta är jag som försvarar mig mot ”hot mot tjänsteman” mot Thomas Gurell och Christoffer Karlsson
Detta är Christoffer Karlsson som hörs emot mig
Detta är Thomas Gurell som hörs mot mig

Ovan är hela den rättegång som författaren sitter inlåst för att ha dömts i. Den gick av stapeln den 25 Januari 2019 i Svea Hovrätt, där detta material från Tingsrättsförhandlingen jag överklagat spelades upp. Den Tingsrättsförhandlingen skedde under året 2018.

Här är Kammarfelens dom, baserat på Förvaltningsfelens dum-slut i Uppsala

Intervju Connie don Marco på NSPH (nationell samverkan för psykisk hälsa) har gjort med mig angående en del ”vård” skador

Schleswig/Holstein – so beautiful – taken on our trip down towards Tehran

Next stop on our trip was Lubeck

Next Magdenburg catheral from 12th Century A.D. Almost the whole rest of the town had been bombed to pieces

Another cathedral/church in Magdenburg also survived the bombing of the allies during the 2nd World-War

Again the great 12th Century cathedral in Magdenburg

Again the other church that survived the bombs

Just opposite to the other church this house also was still remaining to tell us a little about how the whole of Magdenburg looked before it was bombed to pieces by the allies

3 svar på ”Karkens förföljelse baserar sig på Jessica Turesson Forssbergs förtalande

 1. נערות ליווי säger:

  I was very pleased to uncover this great site. I need to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you bookmarked to look at new information on your blog.

  Svara
 2. retro jordans säger:

  I just wanted to type a quick message to be able to thank you for those wonderful ideas you are giving at this website. My time-consuming internet investigation has now been paid with reasonable concept to exchange with my classmates and friends. I would claim that most of us website visitors actually are quite endowed to be in a remarkable site with many lovely individuals with very beneficial tips and hints. I feel rather lucky to have used the website and look forward to many more fun moments reading here. Thanks again for a lot of things.

  Svara
 3. palm angels tracksuit säger:

  I simply desired to thank you so much yet again. I am not sure the things I might have accomplished without the thoughts shared by you over this area. It was actually a very challenging dilemma in my view, nevertheless observing this well-written strategy you treated it forced me to leap for delight. I’m happier for your service and believe you realize what a great job that you’re carrying out instructing men and women with the aid of a web site. I’m certain you have never got to know all of us.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *