Brottet-samman

Samman-brottet
Dom gick samman i brottet mot det stackars barn –
Han ville inte längre prata –
Ty han såg dom vore besatta av fan.
Mass-media flarn.
Men – samtidigt ville han vara modig och inte arg –
Men – dom projicerade så på honom att han ’var arg’
Tills han på riktigt blev paj.
Bara dom trasiga själarna är möjliga att rädda, ekade Iqbal
Qur’anens 18:de Sura, där Khidr borrade hål i båten.
När han märkte förräderiet från föräldrarna hans –
Började han en sinnets dans:
Ty MainStreamMedia förstört hans liv –
En fördärvlig last föräldrarna påtvingat detta glin.
Så gick han in i en självvald psykos –
Där målet var att avbilderna skulle sjunka undan-
Ned i reptilhjärnans stängda bås.
Där hörde sådan idoldyrkan nämligen hemma,
Likt tjurarna blängde och ville att han i sitt eget rum inte skulle känna sig hemma.
’Surar du nu igen?’ var den outtalade frågan ställd.
Istället började barnet förlita sig på sin penna,
Och så småningom blev han den erkända författare han varit hela tiden.
Men fadern hängde likt en skit korv mellan skinkorna efter,
Och betedde sig verkligen efterblivet.
Modern – trots skilsmässan hade en ohelig pakt –
Som vaktade över faderns självsvåldiga makt.
Utövat mot sonen hans –
Han ’ville inte höra mera trams’ –
Behandlade avkomman likt skit –
Krävde han skulle bli en robot –
En kopia av fadern, i faderns data-bas
Av ku-klux-klan liknande rit.
Mentalrasismens var så svår –
Och ’samhället’ som stått för ’samman-brottet’
Tog givetvis faderns parti –
Och förslavade sonen fullständigt
I äkta Alva och Gunnar Myrdal stil.
Så gjorde den långsamt sonen till ett levande lik –
Och ville tvinga honom att erkänna sig ’lycklig’ samtidigt.
Ja, – det hela var helt absurt
Och sonen såg eldsflammor i det andliga –
Som straffade förtryckarna –
Då hävdade man att det var ’ett deppigt skov’
Och stampade takten med bockfot –
Och ville få han att följa övermaktens
I en besatthet att kontrollera hans ’minsta move’
Ifall han tog avstånd –
Jämrade dom sig så –
Och hävdade fortfarande att han var arg –
Ja – genom att helt ha förslavat honom ville dom tränga sig på.
Han dock bara fortsatte sin sanningstalan så..
Konsekvens efter konsekvens lades likt pålagor på.
Så att han inte skulle ha något val
Än att umgås och dölja sina kval.
Så – att dom skulle kunna ställa vilka än krav –
Och sedan slippa känna ansvar.
Att han icke skulle ha ett val
Att välja bort dom –
Och ändå säga att ’det är bra’
Det stod fadern icke ut med ’sörru’
Han var helt besatt av sin narcissism –
En falsk självbild, av ’god-hets’ dyrkande.
Men – det var denna ’han’ som orsakat allt från första början!, till slut
Och det var denna ’han’ som hela tiden förtjänat dom giftiga ’medicinernas’ sprut.
Sonen hade tagits som gisslan i denna långbänk av absurda skval –
Och mardrömmen fortsatte –
År efter år –
Medan världen föll samman.
Han hade inte kunnat säga nånting för den oheliga pakt
ty genom den hade det verkat som modern höll med fadern
då han mot sonen utövade en fullständigt feg övermakt.
Tillslut orden inte kom
och han gick in i en inre exil, där han hörde en tröstesam sång.

fadern var en border-line typ –

drev hela tiden andra mot gränsdragningens avgrunds stup

Den gravallvarliga border-line störningen hade gjort sonen sjuk –

och då Fadern ansågs lika rekorderlig som Personliga Persson –

Så var det ingen som tyckte han vart nåt lurt.

Dom svenska 40-talisterna var alla lutade åt det hållet –

ty dom hade fötts i tider –

Då Sverige fegat ur –

och inte brytt sig om att dom balter lämnat ut –

till Stalins bödlar och slaveri-läger – där många blev skjut

och med fler fega ställningstaganden verkade det som om en hel generation –

blev lidande av Border-lines sinnes-sjukdom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *