Torsten Föllingers Genial Singing Lessons

På Stadsbiblioteket emellan klockan 18 och 19 den 11 December 2017 hände en mycket uppskakande händelse, vilken måste öppna ögonen för vem som helst som lever i Sverige och är svensk och vill behålla sina medborgerliga rättigheter i framtiden. Det var öppen scen och jag, Marcus Beijar Mellin, läste ett parti som lät så här;

omänskliga dunkanden... - oansvarighet...- utlänningar som sitter i sina ärr... -


skriker i meningslöshet...- att de ska döda - den som sticker upp -


tukta oss infödingar... - som en hund... - landsförädarnas oansvar... -


inför deras forna lekkamraters lidanden - dunket utav den betalda timmen -


den Ariska flickans - hjälp-löshet... -


då jag passerar maskin-skriverskans mjuka böneutrop... - tycks hon bli likt en bön - om att jag ska köpa henne ...- remsan halkar hakar upp sig... - lögnare drabbas av den svarta avundsjukans slag ... - annars skulle de ju fritt få sluta...


sh! vad altens toner voltar! därför att svinet hon lever med - är oförtjänt utav det...


efter dikten skrek några invandrar kvinnor att dikten var rasistisk och sexistisk och hur skulle man hantera något sådant på öppen scen på Stadsbiblioteket? skulle man inte avbryta vederbörande? Det är ju hets mot folkgrupp!


Programledaren sa då att man givetvis får ta det efteråt upp för diskussion.


Efter en paus fortsatte programmet, men de där fyra invandrarna satt och stirrade på mig (en var man) och jag stirrade tillbaka.


Då avbröt invandrarkvinnan som var mest drivande, en negress, programmet med att skrika att jag hotar henne. De andra stämde i 'han sitter här och hotar oss', program ledaren kontrade att det inte var ett hot bara någon tittade på en. Men efter enträgna påhopp sa han 'vad ska vi göra då?' 'Ring polisen!' sa negressen, 'polisen måste komma och arrestera personen. Det är hets emot folkgrupp det här och olaga hot, han hotar oss!' När programledaren kontrade med att de inte hade uppfattat det, sa negressen en falsifiering utav vad jag skrivit, 'han sa "den Ariska rasens överhöghet"' påstod hon. Då sa programledaren att jag kunde ju sätta mig litet längre bak. Jag sa då, att jag är muslim, rasism är förbjudet inom Islam, då i Quranen det finns versen 'alla stammar de ifrån en och samma anfader' (Adham), och att det var de som tittade på mig. Programledaren höll då med.