Torsten Föllingers Genial Singing Lessons

Tingsrätten har bestämt sig för att ta upp ett mål den 19 Januari 2018, klockan 13.00, vilket kan bevisa att Sverige ligger i dolt krig med Ryssland och att Tingsrätten är Satanister, som förvägrar det heliga att få existera i Sverige.

Horace Engdahl skriver i boken 'Cigaretten efteråt' att det heliga innebär att tyngdpunkten överflyttas till en annan värld (sid 11). Det är samma sak som Arthur Schopenhauer skrev, när han presenterade sin filosofi om Tes, Antites, Syntes.Hotet som Tingsrätten tagit upp, är en helig suplikation (bönfallning) till Allah, där tyngdpunkten överflyttas ifrån Syntes, tillbaka till Tes, hoppande över Antites, som innebär konflikt, umbäranden, krig.Det illustreras igenom en så enkel dialog som denna;'När kommer han?...''När klockan slår åtta, då kommer han...'I detta fall är 'han' Ryska Militären, och har överflyttats ifrån Marcus Beijar Mellin till denna igenom dua till Allah där hotet, var den enda antites fas som behövdes, nämligen; 'eftersom ni kallar mina religiösa upplevelser för vanföreställningar, och förvägrar mig utveckling därigenom, kommer Ryska Militären komma och assassinera er, ta alla era egendomar, och förslava era kvinnor'.Tingsrätten hävdar igenom att ta upp målet, att en sådan mild antites för att överflytta på ett heligt sätt tyngdpunkten ifrån det individuella offret, som besitter små möjligheter att besvara förtrycket, till Ryska Militären, som besitter väsentliga resurser att besvara det - icke är tillåtet.

De bevisas därigenom vara Satanister som förbjuder det heliga.Svar till Linda Hols Sahlens personutredning

När jag läste personutredningen fick jag intryck att Linda Hols Sahlen drabbats utav paranoid psykos - hon påstår att även henne försökte jag ge ett våldtäktskort - insinuerande att jag 'skulle ha rätt att våldta henne' - men - på det kortet jag hade tänkt ge henne - vilket var ett identiskt Ann-Mari Fröier möter Herbert Blomstedt fanns inte den formulering jag hade tillägnat Ulrika Lindström, att hon fick våldta mig igenom att skriva under kortet, med.

Vad gäller '1 vän' sa jag 'jag har ganska få vänner - de flesta är kulturpersonligheter -Torsten Föllinger gick bort 2010 - Ann Mari Fröier 2017 - sedan har vi Kornél Kovacs som ska ge ut mina inspelningar'...Till Tingsrätten inför förhandling 19 Januari 2018

Det paradoxala i Anna Fribergs (må Allah låta henne brinna i evigt Helvete) påstående och Thomas Gurell och Christoffer Karlsson påstående (må Allah låta dem brinna i evigt Helvete) är att jag 'är sjuk'.
Om man har vanföreställningar kan det ju inte vara allvar - och hur kan något utan allvar vara ett 'dödshot' - uppenbarligen leds bägge dessa avskyvärda parter utav fördomsfulla antipatier emot 'diagnostiserade'.
Och utav en driven politisk korrekthet - allt som är politiskt inkorrekt är enligt dessa åtalbart. Nu hade jag sådana vanföreställningar att vara en spirituell guide (igenom det inbillade Facebookprogrammet som sändes igenom avlyssning utav min lägenhet) för Ryska Militären, och gift med Prinsessan Madeleine - att de påstådda hoten för mig var en tänkbar reaktion ifrån berörda parter. Jag insåg ganska snabbt att det var vanföreställningar och har inte upprepat dylika hot sedan dess...

Alltså man vill döma mig som om jag vid tillfället inte haft vanföreställningar samtidigt som man hävdar det. Vi kräver dess utom en ny personundersökning.

Självmordsförsöket var vilket (må Allah låta henne brinna i evigt Helvete) inte Linda Hols Sahlén nämnde (må Allah förbanna det namnet) i samband med övermedicinering i Skåne hösten 2008 - jag andades ut som delfiner när de självdör - och skadade mina lungor allvarligt - anledningen var att jag inte ville komma tillbaka till Katarinahusets kemiska tortyr.

P.S. Om rätten kommer fram att yttrandefriheten blivit ett brott, och att det heliga blivit förbjudet i Sverige och därmed bevisas vara Satanister, och dömer mig för detta, kommer Ryska Militären komma och assasinera dem, ta all deras egendom och förslava deras kvinnor. D.S.(publicerat på http://marcusbeijarmellinnl.blogspot.se/2017/10/till-tingsratten-infor-forhandling-19.html)

Jag skickar med en artikel som jag skrivit emot extremism, så att Tingsrätten får en uppfattning om min hållning;


(skit tidningen) Nya Tider, sidan 5, vecka 43, år 2013

skit tidningen Nya Tider, vars enda vettiga inslag är författaren Juri Lina - har begått en svårare synd - i samma andetag - som de presenterar fakta om den sinnessjuka mördaren Safiullah Noor Zaman (må Allah straffa honom)

'fitna is worse than killing'

självklart, blir ingen bättre utav svensk s.k. 'psykiatri' om nu inte Safiullah döms till stening, så är hans psykiatriska behandling förståelse utav Quraanen och Sunnah... 'låt den som tolkar Quraanen utan kunskap ockupera sitt säte i Helvetet...' som Profeten själv uttrycker det...

Tre brott berättigar stening (i Shari ah);
1. Att döda någon orättfärdigt
2. En gift person som förråder sin partner med en dold tredje part sexuellt
3. Högförräderi emot Islamiska statens säkerhet.


Var, fanns de fyra vittnen, som intygar otukten hos den 20 årige Manidja, vilket, eftersom den skett innan giftermål, enbart kunde ha lett till piskrapp som straff, om Sverige tillämpat Shari ah?, men, detta är Sverige, därför är inget sådant bestraffande tillåtet inom landets gränser. (idag 2013)

Det står inte ett ord om stening som straff I Quranen, om nu 20 åriga hustrun haft föräktenskaplig relation, hade piskning varit det utmätta straffet, om fyra vittnen till samlaget eller akten vittnat emot henne...

förtalet - är värre än själva brottet - som enligt Shari ah borde få en dom - där vänster hand avskures, samt höger fot - Zaman - korsfästas uppochned och sedan stenas...


dock - har han i evigheten en (möjlig minimal) chans att bli förlåten. Det har dock baktalare och förtalare i mycket mindre utsträckning.

Stefan Pettersson - lägger in sitt rasistiska ideologihat, i artikeln, istället för att ta reda på fakta.

En annan artikel - handlar om halal slakt, som är den mest humana slaktmetoden, vilket presenterar ideen, att slaktaren som roll skall upphöra.

I riktig halal - tar slaktaren inget betalt för att med en mycket skarp kniv, skära halspulsådern utav djuret, och han får heller intet äta utav köttet själv.

Den, som utför denna ritual, ursprungligen symboliserande, att föda de hungriga, viktigare än att inte döda djur - uppmanas, vässa sin kniv, för att orsaka minsta möjliga lidande för djuret. Giftermålets idé framstår här som att bjuda på kött, utav filantropi, utan egen intressets baktankar. Även krigarens filosofi, att vägra vara legosoldat, utan, kriga för mänsklighetens utveckling och bästa, framförs, så att första fasen, utplånar jahbulons spindelkropp, andra fasen, nullifierar katten vid högra sidan, och tredje, tar bort grodan.

Att slå, reta, tortera, är förbjudet i halal slakt. Enbart ett rep runt ett utav djurets ben, inga sammanbundna fötter.

Nya Tider, kan hälsa hem, med sin ignorans, som tyvärr utrensar varje betänkande  utav den till synes goda intentionen...

I Afghanistan gifter sig givetvis män även med yngre kvinnor...


Safiullah har förtalat Islam, igenom att påstå att det är tillåtet att skära halsen utav sin hustru i misstanken att hon haft föräktenskapliga relationer. Safiullah utsätter sig igenom detta för risken att gå ut ur Islam, dvs. Qafr, är en muslim som hävdar igenom sitt beteende och ord, något tillåtet i Islam som bevisligen är otillåtet.


Stefan Pettersson, är inte muslim, och har därför mindre skyldighet att ta reda på Islams innehåll innan han uttalar sig.

Zaman, som slog sin hustru, våldtog henne i analen, och slutligen slaktade henne!, har behandlat sin egen hustru värre än ett blodsoffer. Han har påstått sig, 'bara följa Quraanen'..

Mödomshinnan, kan spricka hos en kvinna utan samlag, t.ex. vid skolgymnastik, hopp på studsmattor, spagat, ett fall på is, gung på trampolin.


Måhända, finns en filosofisk tanke i att inte uteslutande välja yngre kvinnor till gemål. Men, detta bevisar på intet vis, att Zaman var 19 och inte 21 år vid begånget brott...

det finns hadither, som påtalar, att en utav de gravaste synderna, en man kan begå, är att avslöja sin hustrus sexualitet...


Om nu Manidja saknade intakt mödomshinna, var det privatsak...

se även denna artikel, om Indiska domen;

http://marcusbeijarmellin.blogspot.se/2013/09/fortjant-dodsstraff-om-de-skyldiga-nu.html

http://marcusbeijarmellin.blogspot.se/2013/03/i-muhammad-tahir-ul-qadris-fatwa-on.html


Horace Engdahl skriver i sin senaste bok, den sista grisen, att det att bli berövad sin identitet i fullt vaket tillstånd är inget emot Helvetes eldarna. 


'jag är inte jag eftersom de jag trodde älskade mig inte gör det, eftersom den aktning jag trodde man hade för mig inte finns,' sid 104 105 i pocketutgåvan 2017 Albert Bonnier. Det är intelligent skrivet, men vi kan bara konstatera att författaren misstar upplevelsen utav paradiset, och, att falla ifrån denna upplevelse in i karma, som Helvetet, dessutom det lägsta i Helvetet, där hycklarna räknas in. Vi kan bara anta att han själv är en hycklare och upplever det som paradiset. 


Jag upplever att han här tagit mig som exempel på mall att modulera efter (se Horace Engdahls brev till mig, i Jag lever i vår tid, Bruni, sid, 151, som jag skickar med)


Det är alltså frågan, är mina upplevelser verkligen vanföreställningar, eller är de geni, en himmelsk gåva ifrån en högre makt? Jag hävdar det senare, och Tingsrätten kan själv se efter i min diktsamling om de anser dessa dikter för sjukdomssymptom eller för geni. Inget av det jag skrivit i t.ex. Jag lever i vår tid, Bruni, hade varit möjligt utan vanföreställningen att jag blivit invald i Svenska Akademien, och att jag trolovats med Prinsessan Madeleine. 

Samma sak då med "vanföreställningen" att jag var spirituell ledare för Ryska Militären. De 'dödshot' jag uttalat (hur något nu kan vara ett dödshot som tvärsäkert hävdas vara en vanföreställning) var bara naturliga reaktioner jag förväntade mig ifrån Ryska Militären som jag hade spirituell kontakt med, - enda misstaget i saken - (som enligt mig inte räknas som ett misstag) var att kontakten var enbart platonisk och hade inga sinnliga undertoner överhuvudtaget. Är det detta jag ska dömas för? 

Jag inte bara hävdar att 'dödshoten' om Ryska Militären varit fullt lagliga i yttrande frihetens namn, jag kommer dessutom fortsätta yttra dem till personer jag kommit i dödlig konflikt med. Anklagelsen kan exemplifieras med att anklaga ett land för att de stulit luften ifrån ett annat.


P.S. Frågan är kanske berättigad - varför jag använder futurum exaktum - men det är lika enkelt som att man inte säger 'han är bättre än mig' - utan 'jag' eftersom man talar om sig själv i presens. D.S.


Det heliga innebär enligt Horace Engdahl, att tyngdpunkten förflyttas till en annan värld, (Cigaretten efteråt, sid 11) - och det är precis det dua till Allah har som verkan i detta fall - tyngdpunkten förflyttas över ifrån mig som förtrycks pågrund utav överbegåvning, till Ryska Militären som både har materiel och kapaciteter att ta hand om en dödlig konflikt.

Det kommer inte gå bra för Tingsrätten om de börjar döma det heliga.


Om jag nu råkade säga Islamist, så betyder bara ism namn på arabiska - alltså Islam namn - att man namnger saker utefter Islamiska värderingar - det är inget fel att vara Islamist, vad som är fel är att vara en olagliga kombatant - baghwa, eller en utav helvetets hundar, khawarij, som är den värsta sorten utav modern terrorist.


ist är en böjning utav ism i bestämd form - medan ism är plural imperfektum.


Hotet är inte ens i första fas, utan i 0 och 2, samtidigt 'när' på ett högre plan och då, t.ex. 'när kommer han' 'när klockan slår tre, då kommer han'


Vilket bevisar att det är heligt, det är tes, och syntes på en gång utan någon antites.


Vad Tingsrätten författningsvidrigt således föreslås utav åklagaren (må Allah låta honom brinna i evigt helvete för det) är att sätta en antites till något som är heligt på detta vis. Jag varnar Tingsrätten i Allahs namn för fruktansvärda konsekvenser om de gör något liknande.


Korset kan symboliserade symbiotiska samspelet emellan rättfärdighet och rättvisa. Vad som står under en viss altitud, kan rättvisan döma. Men det som står över detta, har rättvisan bäst att hålla sig borta ifrån eftersom det är prejudicerande. Möjligheten att Allah straffar de som förtrycker andra, är mycket överhängande. Eftersom det står i vers 20 i sura 2, ’säkerligen är Allah kapabel att utföra allt’ så är det en del utav min tro, om Allahs möjligheter, som jag uttryckt.


I Fredrik Vesterbergs bok Amorism, beskrivs ande som ordning, oordning och sanning på samma gång. Mer filosofiskt kan man utveckla denna idé;

Ande: där ordning och oordning sammanfaller med inspirativ sanning.
Själ är något som finns och identifieras med en fysisk kropp. Ande genomsyrar alltet - orgonenergi.
Ande kan inte vara en förutbestämd mall - då blir den osalig istället.
Ande är en specifik ordning som framkommit igenom inspiration.
Exemplet är ett rum med papper på golvet - det finns en andeordning i papperspositionerna - eller - det kan ha orsakats utav ett vredesutbrott - eller att papper fallit ned ifrån en hylla.
Detta kan ses utav de tre olika sorters välvilja som finns - andlig; (man önskar väl och ber för välgång åt den andre) - presens vilket är hur man agerar; intentionen, vilket eftersom alla handlingar räknas utefter intentionen, mycket kan förknippas med framtiden.

I detta fall så är den andliga ordningen andevärldens viljor, vilket beror på Skaparen. Intentionen är två, man ställde papperna så de skulle ramla ned, eller icke. Handling - man fick ett vredesutbrott, pga. oordning. Andevärlden, intentionen, handlingen, sammanfaller i andlig ordning, vilket kan uppfattas som oordning, vilket kan uppfattas som kaos. Här sammanfaller ordning, oordning och sanning. Tes; ordning (dvs. intention) antites; synbart kaos (handling) syntes; andlighet (andevärlden)

Ordning kan här likställas med att handla destruktivt utan intention - men kan leda fram till klarhet i andevärlden. dvs. upprätta ursprunglig ordning. Här har vi kaosets ordning.


Man kan alltså säga; att vid tillfället jag uttalade hoten var jag genomsyrad utav helig ande, ett specifikt slags ordning, som utav de valhänta "psykiatrikerna" uppfattades som kaos. Jag hade ingen intention med mitt vredesutbrott, utan det var varken intentionen att papperna som det stod 'hot mot tjänsteman' skulle falla ned på golvet. Eftersom vredesutbrottet var utan intention, upprättade det en del utav ordningen i andevärlden, där det heliga trädde i kraft, och tyngdpunkten förflyttades ifrån Marcus Beijar Mellin till Ryska Militären.

Uppenbarligen har Tingsrätten också uppfattat mina s.k. "hot" som kaos artade, men de är långt där ifrån. De är en specifik sorts ordning i andevärlden - som jag och flera miljarder människor på jorden tror existerar.

Domen - 6 Mars 2018; blev fällande för hot mot tjänsteman, och påföljden blev rättspsykiatrisk vård. Men friande vad gäller brott mot knivlagen.


 


Svea Hovrätt

Birger Jarls Torg 16

111 28 Stockholm

 

Karl Marcus Beijar Mellins försvarstal och överklagan

 

Karl MARCUS Beijar Mellin 850804-0493, poet

Nybohovsgränd 19 lgh 1101

117 63 Stockholm

 

Dom i mål nr:B 6452-17 överklagas i den delen där jag utan rättslig grund dömts för hot mot tjänsteman, 2016-11-28—2016-12-14 vilket strider mot grundlagsskyddad yttrandefrihetslag.

Karl Marcus Beijar Mellin vädjar till Svea Hovrätt att frikännas från brott som inte begåtts eftersom grundlagstadgad yttrandefrihet än så länge gäller och dessutom saknas här en rättvis rättegång som jag oavsett min utländskt födda mor och religion skall ha rätt till utan diskriminering. Följande sju punkter framläggs som bevis för ett orättvist förfarande:

1. Felaktigt tillskrivna ord som jag ej yttrat finns på sid 5 rad 10 t ex innehåller ett falskt uttryck i form av citat tillskrivet mig. Det är en rättskandal och skall inte förekomma i en dom. 

2. Ingen träder fram i tingsrätten som skulle ha angett mig till målsäganden Thomas Gurell och Christofer Karlsson när jag befunnit mig i cirka fem minuters promenadsavstånd från min dåvarande lägenhet på Erstagatan. Jag hade inte begått något brott och var inte heller efterlyst. Tingsrätten har inte bevisat att angivaren existerat i verkligheten och målsägandens förhör ger inte stöd för att det ej var deras egna villospår som de senare försökt berättiga med sina falska utsagor om mig. Redan på sid 4 se den 1. och 25. raden tillskrivs mig felaktiga ord som jag avslöjade i mitt Bestridande angående hot mot tjänsteman daterad den 1 aug 2017 och som jag oberopar här tillsammans med de sju bilagorna som mitt skriftliga bevis.

Jag som medborgare har tanke- och yttrandefrihet även om det gäller scenarier om möjlig utländsk inblandning och ståndrätt. Krigsscenarier används som exempel på möjliga skiftningar i maktförhållanden vid omvärldsbevakning. Christofer Karlsson uppgav i två förhör att han inte tänkt så mycket på det och att han inte minns vad jag sagt i detalj. Yttrandefrihet om scenarier och jämförande perspektiv på andra länders underrättelsetjänsters möjliga reaktioner är inte att betrakta som hot mot tjänsteman då måste ju målsäganden ha haft vilja och intention att stiga in och spela en fiktiv roll i det scenariot själv. Åtalet vilar på falsk grund sid 7 och strider mot tanke-och yttrandefriheten. Att klippa ut enbart vissa ord ur sitt sammanhang och ignorera helheten leder inte till kunskap om vad i verkligheten yttrades utan är ett oansvarigt och lömskt sätt att försöka bestraffa och orsaka lidande för mig som är oskyldig. Jag skall inte offras pga deras fördomar, om människor med mentala diagnoser i allmänhet är obehagliga för Gurell och Karlsson. Jag är en individ och bör inte bestraffas pga fördomar hur kollektiva de än må vara.

3. Som bevis åberopar jag även mitt Bestridande angående hot mot tjänsteman (innehållande avslöjanden om alla målsägandens falska utsagor) daterad den 1 aug 2017 och personligen lämnad till tingsrätten och det nämndes den 19 febr 2018 på rättegången. Tullverkets rättsavdening hade genomfört en utredning på min begäran att jag inte ens befunnit mig i tullen på Arlanda under hela 2016. Målsäganden Anna Fribergs falska utsagor om mig på Arlanda i hennes yttrande till förvaltningsrätten var signerat av henne den 14 dec 2016 och i tingsrätten den 19 jan 2018 upprepade hon den megalögnen. Det är mitt bevis och målsägandens falska utsagor om min gode man är dokumenterade där och ska ej ignoreras av högre rätt. Orimligheten är uppenbar i anklagelserna mot mig. En rättvis rättegång skall ej handla om en på förhand uppgjord process för att gynna en annan myndighets anställd trots avslöjade falska berättelser. Myndighetsmissbruk kan misstänkas här. Riksrevisionens focus krävs?

4. Ett falskt vittne har Anna Friberg använt mot mig i stor likhet med 1314 års kättar- och tempelriddarrättegångar där inkvisitionen ansåg sig vara nödgad att få fram falska vittnen (finns att studera i Vatikanarkivet hur det gick till) för att bränna upp människor på bål. En kämpe för tankefrihet och filosof Giordano Bruno talade om sin övertygelse om vår Sol och Jord och brändes på bål för det år 1600. Lärdom av orättvisa rättegångar har ej tagits i beaktande och fyrahundraårigt upplysningsarbete har ej nått fram till domens författare. Tragiskt för mig. Vittnet Hritul Karims falska utsagor under straffansvar står på sid 8 både, om avsikter han lömskt tillskrivit mig för att passa in i det orättvisa åtalet och det följande är ej mitt vokabulär som summarisk rättegång och att ståndrätt är en rätt där Marcus Beijar Mellin dömer samt att jag befunnit mig på Arlanda. En miljon gånger upprepad lögn förblir megalögn men aldrig ett sant påstående som mitt yttrande vilket framgår av min bevisning. Distinkt falskt vittnesmål utan tvivel av Karim. Dessutom talade han om att jag skulle tvångsomhänderta kvinnor vilket jag ej yttrat. Hans kroppspråk visade stundtals genom kraftig viftande med händerna som störde mikrofonen att han talade osanning och var ihärdigt ilsken. Trots Hritul Karims upprepning att han inte riktigt minns vad sades saknar domaren intention att ifrågasätta sanningshalten i vittnesförhöret vilket är skäl att låta högre rätt pröva överklagandet.

Ett metodiskt tvivel kan hejda partiskhet och okunnighet samt avvärja oberättigade angrepp på den tilltalade.  

 5. En humanvetenskaplig logisk undersökning om fakta, bevis och avslöjade falska utsagor saknas i rättegången eftersom om fundamentet är fel kan inget felfritt konstrueras på det. I försvarstal den 19 januari och 19 februari vid förhandlingar togs det upp att fördomar och missförstånd varit det basala i åtalet och det skulle därför ogillas av tingsrätten. Slutsatsen blir att tingsrättens bedömning på sid 9 i domen 2018-3-6 saknar logik eftersom jag enligt sjukvårdslagen kan byta både läkare och sjukhus själv i samband med missnöje med behandlingen. Angående biverkningar var kontakt med patientnämnden etablerad och plundringen av mina pengar och privata ägodelar på S:t Görans sjukhus (se e-mail kontakt med Daniele Spagnolo och brev från Norra Stockholms chefsöverläkare Jonas Isaksson) samt grova lögner om mig på Arlanda var anmälda dit. Även klinikchef Stefan Rydén och sektionschef Christina Lagerbäck och landstingsledningen kontaktades angående brott på det landstingsägda sjukhuset och Arlandalögnen. Motiv bakom falskt vittnesmål och falsk utsaga om Arlanda uttalat av Anna Friberg den 19 jan 2018 i rättsalen är hämndbegär. Precis det motiv att skada mig som avslöjade brott mot mig tog jag upp i mitt yttrande till tingsrätten den 2 aug 2017 noterat i deras dagbok och åberopas även nu som bevis med sina sju bilagor. Åklagarens åtal vilar på falsk angivelse och orättmätig inskränkning av mina mänskliga rättigheter.

6. På rader 12 och 13 på sid 5 tillskrivs det mig de falska orden att poliser tidigare vid omhändertagande skadat min vänstra arm. Sanningen är att poliser undvikit att skada min kropp däremot har tvångsmedicinering av neuroleptika orsakat förtvining av mina muskler i min vänstra arm och det har somatiska läkare kunnat konstatera och fotografier finns om min förtvinade arm. Hela slutledningen blev därför fel på raderna 12-13 i domen.

7. Sid 7 i domen förekommer det oreflekterat och ologiskt inklistrade rader om brott som utan rimlig tvivel begåtts med uppsåt som ej handlar om det aktuella målet ens. I stället är det ett försök att skydda sig från rimligt tvivel genom bluff. I den aktuella saken gäller det ju den verbala kontakten som faller under yttrandefriheten. Det vilseledande och opassande principresonemang i argumentationen ger inte stöd på något sätt om uppsåt i mitt fall. Jag upplyste ju målsäganden om möjliga scenarier och andra länders reaktioner i vår omvärld. Därmed saknas stöd för uppsåt utan rimligt tvivel i mitt fall. Rader 16-20 innehåller direkt falska påståenden som ingen av målsäganden ens påstått i stället sade de båda att jag helt frivilligt steg in i deras bil och de satte inte ens handbojor på mig.

Jag upplyste Gurell och Karlsson om möjliga framtidsscenarier, senare, när jag insåg att de inte skulle ta mig till Torkel Knutssonsgatans polisstation för att reda ut varför jag utan orsak blev gripen eftersom jag inte begått något brott och ej var efterlyst. Hur kommer det sig att det är så många, så pass allvarliga fel i domen? Jag har ej yttrat något olagligt till någon i bilen dit jag beordrades att stiga in, eller på sjukhusets avdelning som var en låst sådan, yttrandefrihetslagen tillåter både kritik och scenarier. Dagen efter Luciadagen 2016 planerades falsk angivelse mot mig därför lät de mig inte att vila mina smärtsamma muskler orsakad av neuroleptika sprutor i sjukbädd? Tvångsmedicineringen har pågått 1 år och 4 månader nu – är inte bestraffningen för hård? Nåd ska beviljas!

Jämförelser och upplysning om olikheter mellan länder och lagar täcks av grundlagsskyddad yttrandefrihet så länge det inte finns en helt utpräglad polisstat. Bevis om målsägandens falska utsagor får inte ignoreras mera. Överlevnadsinstinkt har jag kvar och därför yrkar jag att Svea Hovrätt ska befria mig från alla anklagelser om hot. Falska angivelser och ett falskt vittnesmål har använts mot all logik och rimlighet för att döma mig som är oskyldig.

Logik och distinktion saknas i den del utav domen jag överklagar. Fördomar om människor med mentala diagnoser har varit som bas för bedömandet vilket leder till saknad av validitet. Trots saknaden av samband mellan orsak och verkan försökte domaren delvis tillfredställa åklagarens begär med följd att falska angivelser, osanna utsagor och falska vittnesmål inverkat på domens sammanställning och därför ska Svea Hovrätt rätta till den villfarelsen.

Bilaga: Daniele Spagnolo som skjuter upp ersättningsärende om min plundrade privata egendom på ett landstingsägt sjukhus i mailkontakt med min gode man den 13 och den 15 dec 2016 har konstigt nog gott om tid att anmäla en iscensatt misstänkliggörande av mig den 14 dec. Jag hävdar här min yttrandefrihet och tydliggör anklagarnas motiv i sin helhet.

 

Stockholm den 26 mars 2018

 

 

Karl Marcus Beijar Mellin