Torsten Föllingers Genial Singing Lessons

Förvaltarskapskommentarer


Tingsrätten har fått in ansökan ifrån Överförmyndarnämnden gällande förvaltarskap utav Marcus Beijar-Mellin. Huvudansökare är Karl Åke Mellin som hävdar att fastigheten på Erstagatan 22, blivit förfallet och i misär, pga. att god man sedan 2008 Eve Riimus inte har varit där och tittat till lägenheten under alla dessa år. Ett påstående som är falskt då det fiinns bevis att Eve Riimus besökt lägenheten och tagit kort på elmätaren. Eve Riimus motsatte sig både väggmålningarna och fönsterluckorna, men, jag tyckte, efter vi fått nobben utav några arbetare som skulle sätta in skyddsglas pga. det 'såg ut som en knarkarkvart', det vara nödvändigt med så sköra glas att sätta in fönsterluckor. 


Papprerna var utspridda på golvet pga. jag höll på att renskriva mina dikter och hade dessa manuskript hulllerombuller i min egen ordning. Karl Åke Mellin och Anja Beijar bröstar sig och hävdar att de städade lägenheten så att besiktningen 16 Januari 2017 gick igenom, men faktum var att ingen annan tilläts städa lägenheten, och Eve Riimus icke fick tillgång till nyklar då jag var inlåst på LPT på S.t. Görans Sjukhus (Draken). 


Med dessa intervjuer vill jag visa att det finns en annan bild än den presenterad i ansökan. Jag ber Tingsrätten titta på dessa videos för att få sig en annan bild.


Karl Åke Mellin, hävdar alltså, att pga. vandaliseringen utav lägenheten, vilket Taskin tycker är modern konst och som går att måla om för några tusentals kronor, ska en förvaltare sättas istället för Eve Riimus som varit god man frivilligt för mig sedan 2008.  Det var hon som fick 20000 i skadestånd för att S.T. Göran (Draken) hade tappat bort mina kläder och värdesaker. Det är hon som bevakar min ekonomi och har inbringat över 900 000 kronor ifrån Försäkringskassan sedan hon blev God man 2008.  Ifall en annan som heter Annika Järelid istället skulle bli min förvaltare känner jag att jag inte vill ha dessa pengar. Det är Eves filantropi som gjort det möjligt att leva ett anständigt liv som 'sjuk'. 


Eddie Grahn är känd ifrån radio och tidningar, och innehar Loppis i Gamla Stan på Själagårdsgatan.


P1230048.MP4


Taskin, bodde hos mig 2012, och är muslim.

P1230049.MP4


Kornel Kovacs, är en Dj och teaterregissör senast uppmärksammad för att ha fått en Grammis 2017, för bästa techno dance. 

P1230051.MP4

Anneli Ljung Nordenskiöld är känd ifrån tidningar och radio. Mest känd är hon kanske eftersom hon känner Tomas Tranströmer.

S.T Pauls Pappershandel
IMG_20170506_0003.pdf (369.87KB)
S.T Pauls Pappershandel
IMG_20170506_0003.pdf (369.87KB)